Bläddra

Nitiska och redliga? : tjänstemannaroller i platsannonser inom staten

Kategorier: Arbetsmarknadsekonomi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi
Köp här

Nitiska och redliga? : tjänstemannaroller i platsannonser inom staten

Kategorier: Arbetsmarknadsekonomi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi
Köp här
De statliga myndigheternas rekrytering sker oftast genom platsannonser. Här gäller det att framhäva den egna verksamheten och beskriva vilka kompetenser och meriter som eftersöks – men även om att förmedla faktiska eller önskade värden i den egna organisationen. Som arbetsgivare konkurrerar offentliga och privata verksamheter i grunden om samma arbetskraft. Inom ramen för ett delegerat statligt arbetsgivaransvar har varje myndighet dessutom ansvar för sin egen kompetensförsörjning utifrån egna behov och prioriteringar. I den här rapporten granskas ett urval platsannonser för två typer av tjänster vid flera statliga myndigheter. Vilka värden går det att identifiera i platsannonserna? Vilka värden är mest framträdande när staten vill locka till sig rätt medarbetare? Hur mycket ”stat” och ”offentlig tjänsteman” finns det plats för i en platsannons egentligen? Finns det skillnader mellan myndigheter och olika typer av tjänster inom staten?