Bläddra

av: Anders Hanson

Kategorier: Arbetsmarknadsekonomi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi
Hur blir livet bra? Hur blir arbetsplatsen trevlig? Hur blir verksam- heten framgångsrik? Har du färdiga svar på dessa frågor? Eller be- höver du tänka lite först? Förmodligen har du många tankar, idéer och frågor. Det tre inledande frågorna pekar alla i en hälsosam riktning. De söker svar på vad som behövs för att det…
Köp här

Isbn: 9789198033922

Utgivningsår: 20160208

Utgivare: Salutogent ledarskap Sverige AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789185355044

Utgivningsår: 20050824

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av: Oskar Brandt

Kategorier: Arbetsmarknadsekonomi Att hantera personliga problem Att hantera stress Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Nationalekonomi Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: arbete och arbetskraft
Sedan oljekrisen på 1970-talet har pressen på de anställdas löner och arbetsvillkor i Sverige ständigt ökat. Detta blev makthavarnas nya, mer borgerliga strategi för att få Sverige på fötter igen. Helt i onödan. Denna bok vill visa hur olika drömmar borgarna respektive de rödgröna har för samhället och människorna i…
Köp här

Isbn: 9789180072281

Utgivningsår: 20201001

Utgivare: BoD

Mediatyp: BC

av: Simon Ek, Mats Hammarstedt, Per Skedinger

Kategorier: Arbetsmarknadsekonomi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Social Integration & assimilation Sociala och etiska frågor
Flyktinginvandrare och deras anhöriga har under lång tid haft svårt att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. I integrationsdebatten framförs ofta behovet av fler enkla jobb och goda kunskaper i svenska språket. Är detta nycklarna till en lyckad integration?   I rapporten undersöker nationalekonomerna Simon Ek,…
Köp här

Isbn: 9789188637468

Utgivningsår: 20201006

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av: Christer Lundh

Kategorier: Arbetsmarknadsekonomi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi
I dag krävs från olika håll att regelverket på arbetsmarknaden ska ändras. Spelreglerna sägs hämma arbetskraftens rörlighet, leda till en alltför stel lönebildning, motverka nyanställningar och ge upphov till orättvisor mellan dem som har arbete och dem som står utanför arbetsmarknaden. Regelverket framställs som…
Köp här

Isbn: 9789144127545

Utgivningsår: 20200415

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Arbetsmarknadsekonomi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi
I Långtidsutredningen kartläggs bland annat varför ojämlikheten ökat och hur den kan komma att utvecklas de närmaste 15 åren.
Köp här

Isbn: 9789138250044

Utgivningsår: 20191216

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Svante Nycander

Kategorier: Arbetsmarknadsekonomi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Historia Historia och arkeologi Nationalekonomi
Här skildras förhållandet mellan staten, arbetsgivarna och fackföreningarna under mer än hundra år: striderna om föreningsrätten, kollektivavtalens framväxt, konflikten om Stripadirektivet på tjugotalet, skotten i Ådalen 1931, Saltsjöbadspolitiken, Metallstrejken 1945, den nya arbetsrätten på sjuttiotalet,…
Köp här

Isbn: 9789185695652

Utgivningsår: 20080331

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av: Anders Björklund, Mattias Bengtsson, Per-Anders Edin, Peter Fredriksson, Bertil Holmlund, Hans Svanberg, Eskil Wadensjö

Kategorier: Arbetsmarknadsekonomi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi
Arbetsmarknadsekonomi – ett särtryck är en förtätad introduktion till arbetsmarknadsekonomi sammansatt av kapitel från fem böcker som i olika grad belyser arbetsmarknaden och dess ­funktioner. De böcker som bidragit till detta särtryck är: ­Arbetsmarknaden, Marknad och politik, Makroekonomi i ett ­nötskal och…
Köp här

Isbn: 9789144126395

Utgivningsår: 20180302

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Arbetsmarknadsekonomi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Nationalekonomi Särskilda rättsområden
Utredningens förslag och bedömningar innebär sammanfattningsvis: Arbetsförmedlingen får en ny förordning med instruktion och den befintliga instruktionen upphävs. Arbetsförmedlingen ges ett uttryckligt uppdrag att bedöma enskildas ställning på arbetsmarknaden, i syfte att uppnå en mer träffsäker och behovsbaserad…
Köp här

Isbn: 9789138248959

Utgivningsår: 20190201

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: äldre Arbetsmarknadsekonomi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Delegationen har samlat in och sammanställt fakta och forskning om seniorers möjligheter i arbetslivet, synen på seniorer på arbetsmarknaden, fördomar mot seniorer och betydelsen av ett längre arbetsliv för både samhället och för individens slutliga pension.
Köp här

Isbn: 9789138251164

Utgivningsår: 20201203

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Nina Tryggvason, Emma Sorbring, Gösta Samuelson

Kategorier: Arbetsmarknadsekonomi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi
Har föräldraskap med ålder att göra? Eller finns det andra faktorer som är viktigare för hur föräldraskapet utövas och upplevs? I den här boken intervjuas mammor, pappor och deras i dag vuxna barn om sina erfarenheter av att vara ung förälder eller att ha unga föräldrar.Läs merHur har det unga föräldraskapet påverkat…
Köp här

Isbn: 9789147097814

Utgivningsår: 20120717

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Niklas Blomqvist

Kategorier: Arbetsmarknadsekonomi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi
Niklas Blomqvist holds a B.Sc. and an M.Sc. in Economics from Stockholm University Dissertations in Economics 2020:1 This is a Doctoral Thesis in Economics at Stockholm University, Sweden 2020
Köp här

Isbn: 9789179111427

Utgivningsår: 20201120

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789113049830

Utgivningsår: 20130606

Utgivare: Norstedts

Mediatyp: BC

av: Oskar Nordström Skans, Stefan Eriksson, Lena Hensvik

Kategorier: Arbetsmarknadsekonomi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi
För de flesta fungerar den svenska arbetsmarknaden bra. Men en tudelning mellan det stora flertalet som har jobb och de grupper som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden unga med svaga studieresultat, äldre långtidsarbetslösa samt flykting- och anhöriginvandrade har blivit allt tydligare. SNS Konjunkturråd 2017…
Köp här

Isbn: 9789186949846

Utgivningsår: 20170125

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av: Nils Karlson, Christian Sandström

Kategorier: Arbetsmarknadsekonomi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Medievetenskap: internet, digitala medier och samhälle Nationalekonomi Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Digitaliseringen stöper om vårt samhälle och våra livsvillkor. Nya marknader skapas, andra försvinner. Nya kompetenser efterfrågas, andra blir mindre värda. Allt går i en rasande takt, i en globalt allt mer sammankopplad värld. Företagens värdeskapande är den drivande kraften i denna utveckling, men även individer och…
Köp här

Isbn: 9789176114261

Utgivningsår: 20161222

Utgivare: Ratio

Mediatyp: BC

av: Jan Thomasson

Kategorier: Arbetsmarknadsekonomi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi
Boken behandlar bl.a. lagar och rekommendationer, uppställningsformer för och innehåll i balans- och resultaträkningar, regler för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder samt skatterättsliga värderingsregler, grunder i koncernredovisning, utformning av årsredovisningar, kassaflödesanalyser, analys av…
Köp här

Isbn: 9789147096572

Utgivningsår: 20110104

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Stefan Fölster

Kategorier: Arbetsmarknadsekonomi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi
“Det är en mycket läsvärd och spännande bok. För mig öppnade den upp rader av nya perspektiv och utvecklingsmöjligheter (och för den delen också problem och hot) som jag inte tidigare tänkt på.”– Svenska Dagbladet Robotrevolutionen är här, och den förändrar allt. Robotar, artificiell intelligens och…
Köp här

Isbn: 9789188123060

Utgivningsår: 20151110

Utgivare: Volante

Mediatyp: BB

Kategorier: Arbetsmarknadsekonomi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: arbete och arbetskraft Studievägledning och yrkesorientering Yrkesutbildning
Gymnasial yrkesutbildning utgör en viktig del av det svenska utbildningssystemet och har ett komplext samhälls- och utbildningsuppdrag. Arbetslivet och skolan kan ha skilda förväntningar och målsättningar som ibland är svårförenliga. Yrkesutbildningarna ska å ena sidan svara mot arbetsmarknadens behov av yrkeskunskaper…
Köp här

Isbn: 9789144121413

Utgivningsår: 20180612

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Allan Larsson

Kategorier: Arbetsmarknadsekonomi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi
I Bryta ny mark publicerar Allan Larsson tre Memon om stora politiska omprövningar som han medverkat i: förnyelsen på 1980-talet av arbetsmarknadspolitiken och arbetsförmedlingens organisation, stabiliseringsavtalet 1991, som blev ett genombrott för en ny tid av ansvarsfulla löneförhandlingar samt bankgarantin 1992,…
Köp här

Isbn: 9789198149104

Utgivningsår: 20140415

Utgivare: GotlandsBoken

Mediatyp: BB

av: Tony Schmidt

Kategorier: Arbetsmarknadsekonomi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi
Som chef eller företagare har du ett arbetsrättsligt ansvar. Det gäller därför att ha en god kunskap om de arbetsrättsliga spelreglerna. Den här praktiska handboken utgår inte från juridiken utan från din vardag som chef eller företagare. Författaren har haft din situation för ögonen och prioriterat de frågor och…
Köp här

Isbn: 9789147097296

Utgivningsår: 20120229

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Anders Björklund, Per-Anders Edin, Peter Fredriksson, Bertil Holmlund, Hans Svanberg, Eskil Wadensjö

Kategorier: Arbetsmarknadsekonomi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi
Arbetsmarknadsekonomi – ett särtryck är en förtätad introduktion till arbetsmarknadsekonomi sammansatt av kapitel från fyra böcker som i olika grad belyser arbetsmarknaden och dess ­funktioner. De böcker som bidragit till detta särtryck är:  Arbetsmarknaden, Marknad och politik, Makroekonomi i ett ­nötskal och…
Köp här

Isbn: 9789144121840

Utgivningsår: 20170814

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Niels-Jakob Harbo Hansen

Kategorier: Arbetsmarknadsekonomi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi
Doctoral Thesis in Economics at Stockholm University, Sweden 2016
Köp här

Isbn: 9789176494530

Utgivningsår: 20160907

Utgivare: Stockholms universitet

Mediatyp: BC

av: Nils Karlson

Kategorier: Arbetsmarknadsekonomi Arbetsrätt Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Juridik Nationalekonomi Särskilda rättsområden
I denna rapport analyseras utstationeringsdirektivets utveckling och 2018 års förändring. Leder förändringen till att den inre marknaden stärks genom ett ökat social skydd eller utgör den en förtäckt form av protektionism? Utstationering handlar om villkoren för arbetstagare som tillfälligt levererar en tjänst i en…
Köp här

Isbn: 9789198302585

Utgivningsår: 20190125

Utgivare: Ratio

Mediatyp: BC

av: Maria Carbin, Johanna Overud, Elin Kvist

Kategorier: Arbetsmarknadsekonomi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Feminism och feministisk teori Genusvetenskap Genusvetenskap: kvinnor och flickor Nationalekonomi Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Feminism som lönearbete handlar om den svenska lönearbetsnormen. Vad betraktas som arbete och vilka konsekvenser det får för en feministisk politik? Politiska diskussioner kring kvinnofällor, emancipation och lösningen av reproduktivt och produktivt arbete står i centrum för analysen. Boken problematiserar vad som…
Köp här

Isbn: 9789173436489

Utgivningsår: 20170609

Utgivare: Leopard Förlag

Mediatyp: BB

av: Niklas Kaunitz

Kategorier: Arbetsmarknadsekonomi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi
This thesis comprises four chapters, in two parts. The first part examines the result of a Swedish payroll tax reduction; first from the perspective of the worker, then from that of the employer. The second half of the thesis concerns subjective well-being, both from an individual and from an aggregate viewpoint. This…
Köp här

Isbn: 9789176498521

Utgivningsår: 20170619

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

Kategorier: Arbetsmarknadsekonomi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi
Fler och fler »överåriga» jobbar efter 65! Konstaterar att antalet sysselsatta ökat i Sverige sedan mitten av 1990-talet, i synnerhet när det gäller den äldre arbetskraften. Mellan åren 2006 och 2009 ökade antalet sysselsatta i åldrarna 65-74 år från ca 75 000 till 120 000 – trots finanskris och…
Köp här

Isbn: 9789138234754

Utgivningsår: 20101125

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Gunnar Eliasson

Kategorier: Arbetsmarknadsekonomi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: arbete och arbetskraft
Sveriges industriella utveckling har under århundraden burits fram av kompetenta invandrare, som kompletterat där kunnande och erfarenhet saknats. I dag gäller detta i ännu högre grad. Även det mest avancerade industrilandet måste ständigt fylla på sitt kunskapskapital med global rekrytering. Den kanske viktigaste…
Köp här

Isbn: 9789188849557

Utgivningsår: 20200214

Utgivare: Ekerlids

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173452618

Utgivningsår: 20140201

Utgivare: SKL Kommentus Media

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789185343171

Utgivningsår: 20060425

Utgivare: Premiss

Mediatyp: BB

Kategorier: Arbetsmarknadsekonomi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi
LAS luckras upp! Föreslår tre ändringar i LAS – lagen om anställningsskydd: En gräns införs för hur länge man kan behålla sin anställning under en tvist – högst ett år. En sådan gräns ger parterna (och domstolarna) en anledning att skynda på hanteringen av uppsägningsfallen, som ofta drar ut på tiden i 17…
Köp här

Isbn: 9789138237953

Utgivningsår: 20121002

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Arbetsmarknadsekonomi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi
Denna bilaga till Långtidsutredningen bidrar till att förbättra kunskapsläget om jobbpolarisering på den svenska arbetsmarknaden.
Köp här

Isbn: 9789138249802

Utgivningsår: 20200109

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Floya Anthias, Wuokko Knocke, Katarina Mattsson, Carl-Ulrik Schierup, Per Wirtén, John Wrench

Kategorier: Arbetsmarknadsekonomi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi
Köp här

Isbn: 9789189483392

Utgivningsår: 20050127

Utgivare: Premiss

Mediatyp: BC

Kategorier: Arbetsmarknadsekonomi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi
HAR UTGÅTT – GÅR INTE ATT BESTÄLLA. I går undersköterska, i dag träindustriarbetare; I går präst, i dag lastbilschaufför…Vad får människor att byta yrkesbana och hur de går tillväga? Svar på frågan ges här genom intervjuer med ett trettiotal personer som helt bytt spår i yrkeslivet, varav de flesta har…
Köp här

Isbn: 9789138238585

Utgivningsår: 20130225

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Kategorier: Arbetsmarknadsekonomi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi
Denna bilaga till Långtidsutredningen bidrar till att förbättra kunskapsläget om vilken betydelse utbildning för vuxna har för arbetsmarknades funktionssätt.
Köp här

Isbn: 9789138249819

Utgivningsår: 20200109

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Bengt Rolfer

Kategorier: Arbetsmarknadsekonomi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi
Arbetet utgör ett centralt inslag i de flesta människors liv. Trots att det betalda arbetet i stort utgör mindre än tio procent av den totala livstiden präglar arbetet och arbetslivet i allt högre grad våra liv. Arbetslinjen har sedan länge varit en drivande idé i svensk och numera även europeisk arbetsmarknadspolitik.…
Köp här

Isbn: 9789189602410

Utgivningsår: 20100917

Utgivare: FAS

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789185355532

Utgivningsår: 20061122

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Arbetsmarknadsekonomi Diskriminering och jämlikhet Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Rapporten är en genomgripande granskning av pensionerna och pensionssystemet ur ett jämställdhetsperspektiv. Det allmänna pensionssystemet är i grunden könsneutralt – pensionen beräknas och betalas ut på samma sätt helt oberoende av kön. Ändå blir den pension som betalas ut i genomsnitt mycket olika för kvinnor och…
Köp här

Isbn: 9789138244654

Utgivningsår: 20160622

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

Kategorier: Arbetsmarknadsekonomi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi
Utredningen har haft i uppdrag att se över reglerna kring tvister i samband med uppsägningar och att lämna förslag på hur arbetsgivarnas kostnader i samband med sådana tvister kan begränsas. Förslagen ska även bidra till systemets förutsägbarhet och syfta till att främja nyanställningar. En utgångspunkt är enligt…
Köp här

Isbn: 9789174377040

Utgivningsår: 20121009

Utgivare: Offentliga Förlaget

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Arbetsmarknadsekonomi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Juridik Nationalekonomi
Validering handlar om att synliggöra, värdera, dokumentera och ge erkännande åt människors tidigare lärande och kunskaper. Inom både EU och OECD lyfts validering fram som ett viktigt verktyg för det livslånga lärandet, för ökad anställningsbarhet och för en ökad rörlighet på arbetsmarknaden. Validering kan även ge…
Köp här

Isbn: 9789138244760

Utgivningsår: 20160711

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Therese Reitan

Kategorier: Arbetsmarknadsekonomi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi
De statliga myndigheternas rekrytering sker oftast genom platsannonser. Här gäller det att framhäva den egna verksamheten och beskriva vilka kompetenser och meriter som eftersöks – men även om att förmedla faktiska eller önskade värden i den egna organisationen. Som arbetsgivare konkurrerar offentliga och privata…
Köp här

Isbn: 9789188663917

Utgivningsår: 20200225

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC