Bläddra

av: Anders Hanson

Kategorier: Arbetsmarknadsekonomi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi
Hur blir livet bra? Hur blir arbetsplatsen trevlig? Hur blir verksam- heten framgångsrik? Har du färdiga svar på dessa frågor? Eller be- höver du tänka lite först? Förmodligen har du många tankar, idéer och frågor. Det tre inledande frågorna pekar alla i en hälsosam riktning. De söker svar på vad som behövs för att det…
Köp här

Isbn: 9789198033922

Utgivningsår: 20160208

Utgivare: Salutogent ledarskap Sverige AB, Livonia Print

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789185355044

Utgivningsår: 20050824

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Arbetsmarknadsekonomi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi
I Långtidsutredningen kartläggs bland annat varför ojämlikheten ökat och hur den kan komma att utvecklas de närmaste 15 åren.
Köp här

Isbn: 9789138250044

Utgivningsår: 20191216

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Svante Nycander

Kategorier: Arbetsmarknadsekonomi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Historia Historia och arkeologi Nationalekonomi
Här skildras förhållandet mellan staten, arbetsgivarna och fackföreningarna under mer än hundra år: striderna om föreningsrätten, kollektivavtalens framväxt, konflikten om Stripadirektivet på tjugotalet, skotten i Ådalen 1931, Saltsjöbadspolitiken, Metallstrejken 1945, den nya arbetsrätten på sjuttiotalet,…
Köp här

Isbn: 9789185695652

Utgivningsår: 20080331

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av: Nina Tryggvason, Emma Sorbring, Gösta Samuelson

Kategorier: Arbetsmarknadsekonomi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi
Har föräldraskap med ålder att göra? Eller finns det andra faktorer som är viktigare för hur föräldraskapet utövas och upplevs? I den här boken intervjuas mammor, pappor och deras i dag vuxna barn om sina erfarenheter av att vara ung förälder eller att ha unga föräldrar.Läs merHur har det unga föräldraskapet påverkat…
Köp här

Isbn: 9789147097814

Utgivningsår: 20120717

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Arbetsmarknadsekonomi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Nationalekonomi Särskilda rättsområden
Utredningens förslag och bedömningar innebär sammanfattningsvis: Arbetsförmedlingen får en ny förordning med instruktion och den befintliga instruktionen upphävs. Arbetsförmedlingen ges ett uttryckligt uppdrag att bedöma enskildas ställning på arbetsmarknaden, i syfte att uppnå en mer träffsäker och behovsbaserad…
Köp här

Isbn: 9789138248959

Utgivningsår: 20190201

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Bodil Jönsson

Kategorier: Arbetsmarknadsekonomi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi
Tio tankar om tid (1999) blev en ögonöppnare för hundra-tusentals läsare. Nu är Bodil Jönsson tillbaka med en banbrytande bok om arbetets många roller i våra liv. Hon introducerar nya användbara begrepp och perspektiv som berör vår framtida tillvaro och mejslar fram nya kopplingar mellan individualitet och…
Köp här

Isbn: 9789173377614

Utgivningsår: 20160906

Utgivare: Brombergs

Mediatyp: BB

av: Niels-Jakob Harbo Hansen

Kategorier: Arbetsmarknadsekonomi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi
Doctoral Thesis in Economics at Stockholm University, Sweden 2016
Köp här

Isbn: 9789176494530

Utgivningsår: 20160907

Utgivare: Stockholms universitet

Mediatyp: BC

Kategorier: Arbetsmarknadsekonomi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi
Fler och fler »överåriga» jobbar efter 65! Konstaterar att antalet sysselsatta ökat i Sverige sedan mitten av 1990-talet, i synnerhet när det gäller den äldre arbetskraften. Mellan åren 2006 och 2009 ökade antalet sysselsatta i åldrarna 65-74 år från ca 75 000 till 120 000 – trots finanskris och…
Köp här

Isbn: 9789138234754

Utgivningsår: 20101125

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Nils Karlson

Kategorier: Arbetsmarknadsekonomi Arbetsrätt Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Juridik Nationalekonomi Särskilda rättsområden
I denna rapport analyseras utstationeringsdirektivets utveckling och 2018 års förändring. Leder förändringen till att den inre marknaden stärks genom ett ökat social skydd eller utgör den en förtäckt form av protektionism? Utstationering handlar om villkoren för arbetstagare som tillfälligt levererar en tjänst i en…
Köp här

Isbn: 9789198302585

Utgivningsår: 20190125

Utgivare: Ratio

Mediatyp: BC

av: Maria Carbin, Johanna Overud, Elin Kvist

Kategorier: Arbetsmarknadsekonomi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Feminism och feministisk teori Genusvetenskap Genusvetenskap: kvinnor och flickor Nationalekonomi Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Feminism som lönearbete handlar om den svenska lönearbetsnormen. Vad betraktas som arbete och vilka konsekvenser det får för en feministisk politik? Politiska diskussioner kring kvinnofällor, emancipation och lösningen av reproduktivt och produktivt arbete står i centrum för analysen. Boken problematiserar vad som…
Köp här

Isbn: 9789173436489

Utgivningsår: 20170609

Utgivare: Leopard Förlag

Mediatyp: BB

av: Niklas Kaunitz

Kategorier: Arbetsmarknadsekonomi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi
This thesis comprises four chapters, in two parts. The first part examines the result of a Swedish payroll tax reduction; first from the perspective of the worker, then from that of the employer. The second half of the thesis concerns subjective well-being, both from an individual and from an aggregate viewpoint. This…
Köp här

Isbn: 9789176498521

Utgivningsår: 20170619

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

Kategorier: Arbetsmarknadsekonomi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi
LAS luckras upp! Föreslår tre ändringar i LAS – lagen om anställningsskydd: En gräns införs för hur länge man kan behålla sin anställning under en tvist – högst ett år. En sådan gräns ger parterna (och domstolarna) en anledning att skynda på hanteringen av uppsägningsfallen, som ofta drar ut på tiden i 17…
Köp här

Isbn: 9789138237953

Utgivningsår: 20121002

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Gunnar Eliasson

Kategorier: Arbetsmarknadsekonomi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: arbete och arbetskraft
Sveriges industriella utveckling har under århundraden burits fram av kompetenta invandrare, som kompletterat där kunnande och erfarenhet saknats. I dag gäller detta i ännu högre grad. Även det mest avancerade industrilandet måste ständigt fylla på sitt kunskapskapital med global rekrytering. Den kanske viktigaste…
Köp här

Isbn: 9789188849557

Utgivningsår: 20200214

Utgivare: Ekerlids

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173452618

Utgivningsår: 20140201

Utgivare: SKL Kommentus Media

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789185343171

Utgivningsår: 20060425

Utgivare: Premiss

Mediatyp: BB

Kategorier: Arbetsmarknadsekonomi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi
HAR UTGÅTT – GÅR INTE ATT BESTÄLLA. I går undersköterska, i dag träindustriarbetare; I går präst, i dag lastbilschaufför…Vad får människor att byta yrkesbana och hur de går tillväga? Svar på frågan ges här genom intervjuer med ett trettiotal personer som helt bytt spår i yrkeslivet, varav de flesta har…
Köp här

Isbn: 9789138238585

Utgivningsår: 20130225

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Kategorier: Arbetsmarknadsekonomi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi
Denna bilaga till Långtidsutredningen bidrar till att förbättra kunskapsläget om jobbpolarisering på den svenska arbetsmarknaden.
Köp här

Isbn: 9789138249802

Utgivningsår: 20200109

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Floya Anthias, Wuokko Knocke, Katarina Mattsson, Carl-Ulrik Schierup, Per Wirtén, John Wrench

Kategorier: Arbetsmarknadsekonomi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi
Köp här

Isbn: 9789189483392

Utgivningsår: 20050127

Utgivare: Premiss

Mediatyp: BC

Kategorier: Arbetsmarknadsekonomi Diskriminering och jämlikhet Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Rapporten är en genomgripande granskning av pensionerna och pensionssystemet ur ett jämställdhetsperspektiv. Det allmänna pensionssystemet är i grunden könsneutralt – pensionen beräknas och betalas ut på samma sätt helt oberoende av kön. Ändå blir den pension som betalas ut i genomsnitt mycket olika för kvinnor och…
Köp här

Isbn: 9789138244654

Utgivningsår: 20160622

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

Kategorier: Arbetsmarknadsekonomi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi
Denna bilaga till Långtidsutredningen bidrar till att förbättra kunskapsläget om vilken betydelse utbildning för vuxna har för arbetsmarknades funktionssätt.
Köp här

Isbn: 9789138249819

Utgivningsår: 20200109

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Bengt Rolfer

Kategorier: Arbetsmarknadsekonomi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi
Arbetet utgör ett centralt inslag i de flesta människors liv. Trots att det betalda arbetet i stort utgör mindre än tio procent av den totala livstiden präglar arbetet och arbetslivet i allt högre grad våra liv. Arbetslinjen har sedan länge varit en drivande idé i svensk och numera även europeisk arbetsmarknadspolitik.…
Köp här

Isbn: 9789189602410

Utgivningsår: 20100917

Utgivare: FAS

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789185355532

Utgivningsår: 20061122

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Arbetsmarknadsekonomi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Juridik Nationalekonomi
Validering handlar om att synliggöra, värdera, dokumentera och ge erkännande åt människors tidigare lärande och kunskaper. Inom både EU och OECD lyfts validering fram som ett viktigt verktyg för det livslånga lärandet, för ökad anställningsbarhet och för en ökad rörlighet på arbetsmarknaden. Validering kan även ge…
Köp här

Isbn: 9789138244760

Utgivningsår: 20160711

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

Kategorier: Arbetsmarknadsekonomi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi
Utredningen har haft i uppdrag att se över reglerna kring tvister i samband med uppsägningar och att lämna förslag på hur arbetsgivarnas kostnader i samband med sådana tvister kan begränsas. Förslagen ska även bidra till systemets förutsägbarhet och syfta till att främja nyanställningar. En utgångspunkt är enligt…
Köp här

Isbn: 9789174377040

Utgivningsår: 20121009

Utgivare: Offentliga Förlaget

Mediatyp: BC

Kategorier: Arbetsmarknadsekonomi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi
Lönar sig arbete? Frågan kan verka provocerande eftersom arbete i så stor utsträckning anses vara en viktig och fundamental del i livet; det ger inkomst, kanske självförverkligande och många gånger också en identitet. Vårt samhälle och vår gemensamma välfärd bygger också på att de personer som är i arbetsför ålder är…
Köp här

Isbn: 9789138247877

Utgivningsår: 20180420

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Therese Reitan

Kategorier: Arbetsmarknadsekonomi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi
De statliga myndigheternas rekrytering sker oftast genom platsannonser. Här gäller det att framhäva den egna verksamheten och beskriva vilka kompetenser och meriter som eftersöks – men även om att förmedla faktiska eller önskade värden i den egna organisationen. Som arbetsgivare konkurrerar offentliga och privata…
Köp här

Isbn: 9789188663917

Utgivningsår: 20200225

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC

av: Johan Eklund, Lars Pettersson

Kategorier: Arbetsmarknadsekonomi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Främjar den högre utbildningen i Sveriges den ekonomiska utvecklingen? Sverige har aldrig haft så många högutbildade i arbetskraften som idag, men arbetsmarknaden fungerar allt sämre. Frågan är vilka ekonomiska utfall högskoleexpansionen har bidragit till. Slutsatser är att högre utbildning i Sverige inte främjar…
Köp här

Isbn: 9789175043227

Utgivningsår: 20170817

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BC

av: Paula Jacobsson, Pernilla Wadborg

Kategorier: Arbetsmarknadsekonomi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi
Hur dumt får det bli innan någon reagerar? Vi bevittnar en nationell katastrof, där 1 miljon människor är utan jobb och dessutom i händerna på politiker och ett system som förvärrar situationen. Sunda förnuftet lyser med sin frånvaro och idiotin står som spön i backen. Men shit happens, eller? I Jobbigt får vi följa…
Köp här

Isbn: 9789186377403

Utgivningsår: 20100616

Utgivare: Papertalk

Mediatyp: BC

Kategorier: Arbetsmarknadsekonomi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Flyktingar och politisk asyl Nationalekonomi Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Under de senaste åren har ett stort antal flyktingar kommit till Sverige. Att det tar tid att bli etablerad på arbetsmarknaden för den som invandrar är något som uppmärksammas återkommande, men ofta på en övergripande nivå. Hur det går för olika flyktinggrupper, beroende på härkomst, utbildning och ålder vid ankomst,…
Köp här

Isbn: 9789138248010

Utgivningsår: 20180605

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Rafael Pimenta

Kategorier: Arbetsmarknadsekonomi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi
Jobbet är något av det viktigaste i våra liv, tycker de flesta av oss. Vi lägger ner åtskillig tid och energi på att få våra jobb att fungera. Men glöm inte bort att det finns något som är ännu viktigare: nämligen du själv. Handledaren, föreläsaren och författaren Rafael Pimenta har samlat sina erfarenheter från möten…
Köp här

Isbn: 9789176972441

Utgivningsår: 20200921

Utgivare: Hoi Förlag AB

Mediatyp: BC

av: Monika Arvidsson, Jakob Molinder

Kategorier: Arbetsmarknadsekonomi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi
Fler jobb måste bli bra jobb! Rapporten visar på hur sysselsättning, arbetsmiljö och arbetsvillkor hänger samman och hur dessa faktorer kan förenas för positiva effekter på individ och samhälle.
Köp här

Isbn: 9789198011432

Utgivningsår: 20140601

Utgivare: Tankesmedjan Tiden

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789113049830

Utgivningsår: 20130606

Utgivare: Norstedts

Mediatyp: BC

av: Anna Danielsson Öberg, Tommy Öberg

Kategorier: Arbetsmarknadsekonomi Arbetsmarknadsrelationer och arbetarskydd Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Nationalekonomi
Industrins fack och arbetsgivare har dominerat den svenska lönebildningen sedan Industriavtalets tillkomst 1997. Det är deras löneavtal som stått som norm för alla andras ansträngningar. Och resultatet av den rådande ordningen imponerar, trots återkommande kritik. Reallöneökningarna de senaste 20 åren söker sin…
Köp här

Isbn: 9789186743673

Utgivningsår: 20170905

Utgivare: Premiss

Mediatyp: BC

av: Anders Björklund, Mattias Bengtsson, Per-Anders Edin, Peter Fredriksson, Bertil Holmlund, Hans Svanberg, Eskil Wadensjö

Kategorier: Arbetsmarknadsekonomi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi
Arbetsmarknadsekonomi – ett särtryck är en förtätad introduktion till arbetsmarknadsekonomi sammansatt av kapitel från fem böcker som i olika grad belyser arbetsmarknaden och dess ­funktioner. De böcker som bidragit till detta särtryck är: ­Arbetsmarknaden, Marknad och politik, Makroekonomi i ett ­nötskal och…
Köp här

Isbn: 9789144126395

Utgivningsår: 20180302

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Henrik Malm Lindberg

Kategorier: Arbetsmarknadsekonomi Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Diskriminering och jämlikhet Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Essäer Nationalekonomi Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Rättvisa kan tolkas på många olika sätt. I mitten av 1900-talet tog arbetarrörelsen ett radikalt kliv i synen på vad som är en rättvis lön. Målet skulle inte längre vara lika lön för lika arbete, utan lika lön för olika arbete. HENRIK MALM LINDBERG är docent i ekonomisk historia. Lika lön för olika arbete som…
Köp här

Isbn: 9789177032120

Utgivningsår: 20200507

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Jan Thomasson

Kategorier: Arbetsmarknadsekonomi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi
Boken behandlar bl.a. lagar och rekommendationer, uppställningsformer för och innehåll i balans- och resultaträkningar, regler för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder samt skatterättsliga värderingsregler, grunder i koncernredovisning, utformning av årsredovisningar, kassaflödesanalyser, analys av…
Köp här

Isbn: 9789147096572

Utgivningsår: 20110104

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Oskar Nordström Skans, Stefan Eriksson, Lena Hensvik

Kategorier: Arbetsmarknadsekonomi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi
För de flesta fungerar den svenska arbetsmarknaden bra. Men en tudelning mellan det stora flertalet som har jobb och de grupper som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden unga med svaga studieresultat, äldre långtidsarbetslösa samt flykting- och anhöriginvandrade har blivit allt tydligare. SNS Konjunkturråd 2017…
Köp här

Isbn: 9789186949846

Utgivningsår: 20170125

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Arbetsmarknadsekonomi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: arbete och arbetskraft Studievägledning och yrkesorientering Yrkesutbildning
Gymnasial yrkesutbildning utgör en viktig del av det svenska utbildningssystemet och har ett komplext samhälls- och utbildningsuppdrag. Arbetslivet och skolan kan ha skilda förväntningar och målsättningar som ibland är svårförenliga. Yrkesutbildningarna ska å ena sidan svara mot arbetsmarknadens behov av yrkeskunskaper…
Köp här

Isbn: 9789144121413

Utgivningsår: 20180612

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Nils Karlson, Christian Sandström

Kategorier: Arbetsmarknadsekonomi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Medievetenskap: internet, digitala medier och samhälle Nationalekonomi Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Digitaliseringen stöper om vårt samhälle och våra livsvillkor. Nya marknader skapas, andra försvinner. Nya kompetenser efterfrågas, andra blir mindre värda. Allt går i en rasande takt, i en globalt allt mer sammankopplad värld. Företagens värdeskapande är den drivande kraften i denna utveckling, men även individer och…
Köp här

Isbn: 9789176114261

Utgivningsår: 20161222

Utgivare: Ratio

Mediatyp: BC