Bläddra

av:Anders Hanson

Kategorier: Arbetsmarknadsekonomi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi
Hur blir livet bra? Hur blir arbetsplatsen trevlig? Hur blir verksam- heten framgångsrik? Har du färdiga svar på dessa frågor? Eller be- höver du tänka lite först? Förmodligen har du många tankar, idéer och frågor. Det tre inledande frågorna pekar alla i en hälsosam riktning. De söker svar på vad som behövs för att det…
Köp här

Isbn: 9789198033922

Utgivningsår:20160208

Utgivare: Salutogent ledarskap Sverige AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789185355044

Utgivningsår:20050824

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av:Oskar Brandt

Kategorier: Arbetsmarknadsekonomi Att hantera personliga problem Att hantera stress Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Nationalekonomi Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: arbete och arbetskraft
Sedan oljekrisen på 1970-talet har pressen på de anställdas löner och arbetsvillkor i Sverige ständigt ökat. Detta blev makthavarnas nya, mer borgerliga strategi för att få Sverige på fötter igen. Helt i onödan. Denna bok vill visa hur olika drömmar borgarna respektive de rödgröna har för samhället och människorna i…
Köp här

Isbn: 9789180072281

Utgivningsår:20201001

Utgivare: BoD

Mediatyp: BC

av:Christer Lundh

Kategorier: Arbetsmarknadsekonomi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi
I dag krävs från olika håll att regelverket på arbetsmarknaden ska ändras. Spelreglerna sägs hämma arbetskraftens rörlighet, leda till en alltför stel lönebildning, motverka nyanställningar och ge upphov till orättvisor mellan dem som har arbete och dem som står utanför arbetsmarknaden. Regelverket framställs som…
Köp här

Isbn: 9789144127545

Utgivningsår:20200415

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Simon Ek, Mats Hammarstedt, Per Skedinger

Kategorier: Arbetsmarknadsekonomi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Social Integration & assimilation Sociala och etiska frågor
Flyktinginvandrare och deras anhöriga har under lång tid haft svårt att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. I integrationsdebatten framförs ofta behovet av fler enkla jobb och goda kunskaper i svenska språket. Är detta nycklarna till en lyckad integration?   I rapporten undersöker nationalekonomerna Simon Ek,…
Köp här

Isbn: 9789188637468

Utgivningsår:20201006

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av:Stefan Eriksson, Dan-Olof Rooth

Kategorier: Arbetsmarknadsekonomi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Migration, immigration och emigration Nationalekonomi Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Det tar lång tid för utrikes födda att etablera sig på arbetsmarknaden, och bristande kunskaper i svenska språket har visat sig vara ett av många hinder. Men hur bra svenska krävs för att få ett jobb och hur väl lever utlandsfödda arbetssökande upp till kraven?   Med utgångspunkt i två omfattande enkätundersökningar…
Köp här

Isbn: 9789188637918

Utgivningsår:20221025

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Arbetsmarknadsekonomi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Nationalekonomi Särskilda rättsområden
Utredningens förslag och bedömningar innebär sammanfattningsvis: Arbetsförmedlingen får en ny förordning med instruktion och den befintliga instruktionen upphävs. Arbetsförmedlingen ges ett uttryckligt uppdrag att bedöma enskildas ställning på arbetsmarknaden, i syfte att uppnå en mer träffsäker och behovsbaserad…
Köp här

Isbn: 9789138248959

Utgivningsår:20190201

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Arbetsmarknadsekonomi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi
I Långtidsutredningen kartläggs bland annat varför ojämlikheten ökat och hur den kan komma att utvecklas de närmaste 15 åren.
Köp här

Isbn: 9789138250044

Utgivningsår:20191216

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Svante Nycander

Kategorier: Arbetsmarknadsekonomi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Historia Historia och arkeologi Nationalekonomi
Här skildras förhållandet mellan staten, arbetsgivarna och fackföreningarna under mer än hundra år: striderna om föreningsrätten, kollektivavtalens framväxt, konflikten om Stripadirektivet på tjugotalet, skotten i Ådalen 1931, Saltsjöbadspolitiken, Metallstrejken 1945, den nya arbetsrätten på sjuttiotalet,…
Köp här

Isbn: 9789185695652

Utgivningsår:20080331

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: äldre Arbetsmarknadsekonomi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Delegationen har samlat in och sammanställt fakta och forskning om seniorers möjligheter i arbetslivet, synen på seniorer på arbetsmarknaden, fördomar mot seniorer och betydelsen av ett längre arbetsliv för både samhället och för individens slutliga pension.
Köp här

Isbn: 9789138251164

Utgivningsår:20201203

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Niklas Blomqvist

Kategorier: Arbetsmarknadsekonomi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi
Niklas Blomqvist holds a B.Sc. and an M.Sc. in Economics from Stockholm University Dissertations in Economics 2020:1 This is a Doctoral Thesis in Economics at Stockholm University, Sweden 2020
Köp här

Isbn: 9789179111427

Utgivningsår:20201120

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av:Jonas Olofsson, Eskil Wadensjö

Kategorier: Arbetsmarknadsekonomi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk historia Nationalekonomi Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statlig politik Statlig styrning
I den här boken anläggs ett långsiktigt perspektiv på arbetslöshetsfrågans och arbetslöshetspolitikens utveckling. Den första delen av boken belyser frågor om arbetslöshet i anslutning till ekonomisk och politisk debatt under tre olika historiska skeden från 1800-talets första hälft och fram till 1970-talet. I bokens…
Köp här

Isbn: 9789144141046

Utgivningsår:20210707

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Mårten Blix

Kategorier: Arbetsmarknadsekonomi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Hälso- och sjukvård Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Nationalekonomi Sjukförsäkring
Under 1999–2021 ökade antalet privata sjukvårdsförsäkringarna tiofaldigt, från cirka 67 000 till 723 000. Trots denna expansion utgör de privata sjukvårdsförsäkringarna enbart cirka en procent av de totala utgifterna för sjukvården i Sverige. Den kraftiga ökningen har inte skett i ett policyvakuum. En kombination av…
Köp här

Isbn: 9789180592291

Utgivningsår:20220830

Utgivare: Ratio

Mediatyp: BC

av:Anders Björklund, Mattias Bengtsson, Per-Anders Edin, Peter Fredriksson, Bertil Holmlund, Hans Svanberg, Eskil Wadensjö

Kategorier: Arbetsmarknadsekonomi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi
Arbetsmarknadsekonomi – ett särtryck är en förtätad introduktion till arbetsmarknadsekonomi sammansatt av kapitel från fem böcker som i olika grad belyser arbetsmarknaden och dess ­funktioner. De böcker som bidragit till detta särtryck är: ­Arbetsmarknaden, Marknad och politik, Makroekonomi i ett ­nötskal och…
Köp här

Isbn: 9789144126395

Utgivningsår:20180302

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Tony Schmidt

Kategorier: Arbetsmarknadsekonomi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi
Som chef eller företagare har du ett arbetsrättsligt ansvar. Det gäller därför att ha en god kunskap om de arbetsrättsliga spelreglerna. Den här praktiska handboken utgår inte från juridiken utan från din vardag som chef eller företagare. Författaren har haft din situation för ögonen och prioriterat de frågor och…
Köp här

Isbn: 9789147097296

Utgivningsår:20120229

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Nils Karlson

Kategorier: Arbetsmarknadsekonomi Arbetsrätt Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Juridik Nationalekonomi Särskilda rättsområden
I denna rapport analyseras utstationeringsdirektivets utveckling och 2018 års förändring. Leder förändringen till att den inre marknaden stärks genom ett ökat social skydd eller utgör den en förtäckt form av protektionism? Utstationering handlar om villkoren för arbetstagare som tillfälligt levererar en tjänst i en…
Köp här

Isbn: 9789198302585

Utgivningsår:20190125

Utgivare: Ratio

Mediatyp: BC

av:Maria Carbin, Johanna Overud, Elin Kvist

Kategorier: Arbetsmarknadsekonomi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Feminism och feministisk teori Genusvetenskap Genusvetenskap: kvinnor och flickor Nationalekonomi Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Feminism som lönearbete handlar om den svenska lönearbetsnormen. Vad betraktas som arbete och vilka konsekvenser det får för en feministisk politik? Politiska diskussioner kring kvinnofällor, emancipation och lösningen av reproduktivt och produktivt arbete står i centrum för analysen. Boken problematiserar vad som…
Köp här

Isbn: 9789173436489

Utgivningsår:20170609

Utgivare: Leopard Förlag

Mediatyp: BB

av:Niklas Kaunitz

Kategorier: Arbetsmarknadsekonomi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi
This thesis comprises four chapters, in two parts. The first part examines the result of a Swedish payroll tax reduction; first from the perspective of the worker, then from that of the employer. The second half of the thesis concerns subjective well-being, both from an individual and from an aggregate viewpoint. This…
Köp här

Isbn: 9789176498521

Utgivningsår:20170619

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

Kategorier: Arbetsmarknadsekonomi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi
Fler och fler »överåriga» jobbar efter 65! Konstaterar att antalet sysselsatta ökat i Sverige sedan mitten av 1990-talet, i synnerhet när det gäller den äldre arbetskraften. Mellan åren 2006 och 2009 ökade antalet sysselsatta i åldrarna 65-74 år från ca 75 000 till 120 000 – trots finanskris och…
Köp här

Isbn: 9789138234754

Utgivningsår:20101125

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Gunnar Eliasson

Kategorier: Arbetsmarknadsekonomi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: arbete och arbetskraft
Sveriges industriella utveckling har under århundraden burits fram av kompetenta invandrare, som kompletterat där kunnande och erfarenhet saknats. I dag gäller detta i ännu högre grad. Även det mest avancerade industrilandet måste ständigt fylla på sitt kunskapskapital med global rekrytering. Den kanske viktigaste…
Köp här

Isbn: 9789188849557

Utgivningsår:20200214

Utgivare: Ekerlids

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173452618

Utgivningsår:20140201

Utgivare: SKL Kommentus Media

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789185343171

Utgivningsår:20060425

Utgivare: Premiss

Mediatyp: BB

Kategorier: Arbetsmarknadsekonomi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi
LAS luckras upp! Föreslår tre ändringar i LAS – lagen om anställningsskydd: En gräns införs för hur länge man kan behålla sin anställning under en tvist – högst ett år. En sådan gräns ger parterna (och domstolarna) en anledning att skynda på hanteringen av uppsägningsfallen, som ofta drar ut på tiden i 17…
Köp här

Isbn: 9789138237953

Utgivningsår:20121002

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Arbetsmarknadsekonomi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi
Denna bilaga till Långtidsutredningen bidrar till att förbättra kunskapsläget om jobbpolarisering på den svenska arbetsmarknaden.
Köp här

Isbn: 9789138249802

Utgivningsår:20200109

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Floya Anthias, Wuokko Knocke, Katarina Mattsson, Carl-Ulrik Schierup, Per Wirtén, John Wrench

Kategorier: Arbetsmarknadsekonomi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi
Köp här

Isbn: 9789189483392

Utgivningsår:20050127

Utgivare: Premiss

Mediatyp: BC

av:Lotta Stern, Nils Karlsson, Eva Uddén Sonnegård

Kategorier: Arbetsmarknadsekonomi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statlig politik Statlig styrning
Kommer den svenska arbetsmarknadsmodellen att klara av de utmaningar som globaliseringen, digitaliseringen och utvecklingen av artificiell intelligens för med sig? Kan den hantera den åldrande befolkningen och den allt större aktiviteten från EU:s sida på arbetsmarknadsområdet?    I denna bok diskuteras vad aktuell…
Köp här

Isbn: 9789175043869

Utgivningsår:20211119

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Arbetsmarknadsekonomi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi
HAR UTGÅTT – GÅR INTE ATT BESTÄLLA. I går undersköterska, i dag träindustriarbetare; I går präst, i dag lastbilschaufför…Vad får människor att byta yrkesbana och hur de går tillväga? Svar på frågan ges här genom intervjuer med ett trettiotal personer som helt bytt spår i yrkeslivet, varav de flesta har…
Köp här

Isbn: 9789138238585

Utgivningsår:20130225

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Kategorier: Arbetsmarknadsekonomi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi
Denna bilaga till Långtidsutredningen bidrar till att förbättra kunskapsläget om vilken betydelse utbildning för vuxna har för arbetsmarknades funktionssätt.
Köp här

Isbn: 9789138249819

Utgivningsår:20200109

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Bengt Rolfer

Kategorier: Arbetsmarknadsekonomi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi
Arbetet utgör ett centralt inslag i de flesta människors liv. Trots att det betalda arbetet i stort utgör mindre än tio procent av den totala livstiden präglar arbetet och arbetslivet i allt högre grad våra liv. Arbetslinjen har sedan länge varit en drivande idé i svensk och numera även europeisk arbetsmarknadspolitik.…
Köp här

Isbn: 9789189602410

Utgivningsår:20100917

Utgivare: FAS

Mediatyp: BC

av:Caspian Rehbinder

Kategorier: Arbetsmarknadsekonomi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Migration, immigration och emigration Nationalekonomi Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Varje år bidrar tusentals människor från andra länder till Sveriges välstånd. Men arbetskraftsinvandringen är omstridd och effekterna omtvistade. Hur påverkas vi egentligen av arbetskraftsinvandringen? CASPIAN REHBINDER är arbetsmarknadsansvarig vid Timbro och har en masterexamen i statsvetenskap.  
Köp här

Isbn: 9789177032847

Utgivningsår:20231208

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789185355532

Utgivningsår:20061122

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Arbetsmarknadsekonomi Diskriminering och jämlikhet Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Rapporten är en genomgripande granskning av pensionerna och pensionssystemet ur ett jämställdhetsperspektiv. Det allmänna pensionssystemet är i grunden könsneutralt – pensionen beräknas och betalas ut på samma sätt helt oberoende av kön. Ändå blir den pension som betalas ut i genomsnitt mycket olika för kvinnor och…
Köp här

Isbn: 9789138244654

Utgivningsår:20160622

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

Kategorier: Arbetsmarknadsekonomi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi
Utredningen har haft i uppdrag att se över reglerna kring tvister i samband med uppsägningar och att lämna förslag på hur arbetsgivarnas kostnader i samband med sådana tvister kan begränsas. Förslagen ska även bidra till systemets förutsägbarhet och syfta till att främja nyanställningar. En utgångspunkt är enligt…
Köp här

Isbn: 9789174377040

Utgivningsår:20121009

Utgivare: Offentliga Förlaget

Mediatyp: BC

av:Johan P. Larsson, Johan E. Eklund

Kategorier: Arbetsmarknadsekonomi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Migration, immigration och emigration Nationalekonomi Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Sociala klasser Sociala och etiska frågor
Sverige har under lång tid haft hög invandring och i dag är andelen utrikes födda nästan 20 procent av befolkningen. En stor andel av dessa invandrare har inte etablerat sig på den svenska arbetsmarknaden, vilket medfört att Sverige 2018 hade det högsta sysselsättningsgapet mellan inrikes och utrikes födda i Europa.…
Köp här

Isbn: 9789189323612

Utgivningsår:20231018

Utgivare: Ekerlids

Mediatyp: BB

av:

Kategorier: Arbetsmarknadsekonomi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Juridik Nationalekonomi
Validering handlar om att synliggöra, värdera, dokumentera och ge erkännande åt människors tidigare lärande och kunskaper. Inom både EU och OECD lyfts validering fram som ett viktigt verktyg för det livslånga lärandet, för ökad anställningsbarhet och för en ökad rörlighet på arbetsmarknaden. Validering kan även ge…
Köp här

Isbn: 9789138244760

Utgivningsår:20160711

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av:Johan Eklund, Lars Pettersson

Kategorier: Arbetsmarknadsekonomi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Främjar den högre utbildningen i Sveriges den ekonomiska utvecklingen? Sverige har aldrig haft så många högutbildade i arbetskraften som idag, men arbetsmarknaden fungerar allt sämre. Frågan är vilka ekonomiska utfall högskoleexpansionen har bidragit till. Slutsatser är att högre utbildning i Sverige inte främjar…
Köp här

Isbn: 9789175043227

Utgivningsår:20170817

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BC

av:Paula Jacobsson, Pernilla Wadborg

Kategorier: Arbetsmarknadsekonomi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi
Hur dumt får det bli innan någon reagerar? Vi bevittnar en nationell katastrof, där 1 miljon människor är utan jobb och dessutom i händerna på politiker och ett system som förvärrar situationen. Sunda förnuftet lyser med sin frånvaro och idiotin står som spön i backen. Men shit happens, eller? I Jobbigt får vi följa…
Köp här

Isbn: 9789186377403

Utgivningsår:20100616

Utgivare: Papertalk

Mediatyp: BC

Kategorier: Arbetsmarknadsekonomi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi
Lönar sig arbete? Frågan kan verka provocerande eftersom arbete i så stor utsträckning anses vara en viktig och fundamental del i livet; det ger inkomst, kanske självförverkligande och många gånger också en identitet. Vårt samhälle och vår gemensamma välfärd bygger också på att de personer som är i arbetsför ålder är…
Köp här

Isbn: 9789138247877

Utgivningsår:20180420

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Therese Reitan

Kategorier: Arbetsmarknadsekonomi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi
De statliga myndigheternas rekrytering sker oftast genom platsannonser. Här gäller det att framhäva den egna verksamheten och beskriva vilka kompetenser och meriter som eftersöks – men även om att förmedla faktiska eller önskade värden i den egna organisationen. Som arbetsgivare konkurrerar offentliga och privata…
Köp här

Isbn: 9789188663917

Utgivningsår:20200225

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC

av:Monika Arvidsson, Jakob Molinder

Kategorier: Arbetsmarknadsekonomi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi
Fler jobb måste bli bra jobb! Rapporten visar på hur sysselsättning, arbetsmiljö och arbetsvillkor hänger samman och hur dessa faktorer kan förenas för positiva effekter på individ och samhälle.
Köp här

Isbn: 9789198011432

Utgivningsår:20140601

Utgivare: Tankesmedjan Tiden

Mediatyp: BC