Bläddra

Normgivningen inom åklagarväsendet. Ds 2016:15

Kategorier: Juridik Rättssystem: allmänt Särskilda rättsområden
Köp här

Normgivningen inom åklagarväsendet. Ds 2016:15

Kategorier: Juridik Rättssystem: allmänt Särskilda rättsområden
Köp här
Föreslår att vissa äldre bemyndiganden, som i nuvarande lagstiftning er riksåklagaren rätt att besluta bindande föreskrifter, ändras så att delegationen utformas på samma sätt som gäller för förvaltningsmyndigheter i övrigt, dvs att bemyndigandet riktas till Åklagarmyndigheten.

Föreslår också att uppgiften att avgöra om åklagare får vara rättegångsombud delegeras till Åklagarmyndigheten och att riksåklagaren ska besluta i sådana frågor.