Bläddra

Nosso Lar, vårt hem : livet i andevärlden

Kategorier: Ande, kropp och själ Hälsa, relationer och personlig utveckling Medier, änglar och kanalisering Parapsykologi och psykiska fenomen
Köp här

Nosso Lar, vårt hem : livet i andevärlden

Kategorier: Ande, kropp och själ Hälsa, relationer och personlig utveckling Medier, änglar och kanalisering Parapsykologi och psykiska fenomen
Köp här
"Nosso Lar, Vårt Hem " är namnet på den Andliga Koloni som anden André Luiz genom Chico Xavier presenterar för oss i den första boken i sin hyllade serie på 16 böcker.   I en fängslande berättelse skriver författaren om sina intryck och upptäckten om livet i den andliga världen. Han avslöjar för oss en spännande värld, fylld av liv och aktivitet, som är organiserad på ett föredömligt sätt. Det är en plats där de desinkarnerade andarna går igenom ett återhämtningsskede och en andlig utbildningsprocess övervakade av högt utvecklade andar. ”Vårt Hem” ger oss en glimt av den andliga värld som väntar oss när vi lämnar våra fysiska kroppar. "Ett förord brukar i allmänhet presentera författarna, framhäva deras meriter och beskriva deras personlighet. Här är situationen emellertid annorlunda. Det skulle inte tjäna något till om våra inkarnerade vänner försöker finna läkaren André Luiz i konventionella kataloger. Ibland beror anonymiteten på en verklig förståelse och sann kärlek. För att befria oss från ett skamligt förflutet modifieras den vanliga namnlistan genom reinkarnationen. Den tillfälliga glömskan är en välgärning av den Gudomliga Barmhärtigheten. André behövde likaledes dra ner ridån för sin person. Vi kan därför inte presentera den jordiske läkaren och människan bakom författaren, utan den nya vännen och brodern i evigheten. För att kunna överlämna värdefulla intryck till sina vänner på Jorden behövde han befria sig från alla vedertagna uppfattningar, inklusive sitt eget namn, för att inte såra älskade hjärtan som ännu var inhöljda i illusionernas gamla slöja. De som skördar de mogna axen bör inte skada dem som planterats längre bort och inte störa den gröna brodden som ännu står i blom. Vi är medvetna om att denna bok inte är unik. Andra Andar har redan beskrivit tillståndet på andra sidan graven… Likväl har vi sedan länge önskat att till vår andliga krets föra någon som för de andra kan berätta om sina egna värdefulla erfarenheter. Med alla möjliga detaljer som kan bringa en korrekt förståelse för det arbete som utförs av arbetsvilliga och målmedvetna desinkarnerade i de sfärer som är osynliga för människorna men ändå intimt förbundna med planeten. Säkert kommer många vänner att le åt vissa ställen i dessa berättelser. Det ovanliga åstadkommer emellertid alltid förvåning. Vem hånlog inte för några år sedan på Jorden när man talade om flyg, elektricitet och radiotelefoni? Förvåning, obeslutsamhet och tvivel förekommer hos alla lärlingar som ännu inte fått lektionen. Det är mer än naturligt och alldeles riktigt. Därmed skulle vi inte vilja kommentera någon annans intryck. Varje läsare måste analysera det som han läser. Vi hänvisar därför bara till arbetets väsentliga mål. Spiritismens anhängare växer alltmer i antal. Tusentals människor intresserar sig för dess arbeten, metoder och erfarenheter. Men på detta oändliga fält av nyheter får man inte försumma sig själv. Det är inte tillräckligt att undersöka fenomen, ansluta sig muntligt, förbättra statistiken, indoktrinera andra människors samveten, värva nya anhängare och vinna offentliga hedersbetygelser, hur respektabla de än må vara på det jordiska planet. Det som är nödvändigt är att överväga vår andliga styrka och använda den i det godas tjänst. Jordemänniskan är inte arvlös. Hon är Guds barn som är ämnad till uppbyggande arbete medan hon ikläder sig en fysisk kropp. Hon är elev i en välmeriterad skola där hon skall lära att växa och utvecklas. Livets utmaningar är hennes chans, hennes verktyg, hennes lärobok. Utbytet med den osynliga världen är en helig rörelse som har till uppgift att återställa den rena Kristendomen, men ingen bör under tiden försumma sina egna uppgifter på den plats där man genom Herrens vilja placerats. André Luiz berättar för dig käre läsare, att den fysiska dödens största överraskning är att den ställer oss ansikte mot ansikte med vårt eget samvete. Det är i vårt eget samvete vi bygger vår himmel, upplever vår skärseld eller kastar oss i helvetets avgrund. Han påminner oss om att Jorden är en helig verkstad som ingen kan missköta utan att känna till det höga priset för misstaget mot sitt eget hjärta. Bevara hans erfarenhet i din själs dagbok. Den säger tydligt att det inte är tillräckligt för människan att fästa sig vid det mänskliga livet, utan att det är nödvändigt att använda det på ett värdigt sätt. En kristens steg i varje religiös skola bör verkligen leda människan till Kristus och i kretsen av vår lära är vi i själv verket i behov av Spiritismen och Spiritualismen, men än mycket mer av Andlighet. Emmanuel Pedro Leopoldo, 3 oktober 1943 "