Bläddra

Ny i psykiatrin : våra vanligaste psykiska sjukdomar och funktionsnedsättningar – bemötande, behandling, anhörigperspektiv

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Psykiatri

Ny i psykiatrin : våra vanligaste psykiska sjukdomar och funktionsnedsättningar – bemötande, behandling, anhörigperspektiv

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Psykiatri
Köp här

Ny i psykiatrin redogör för våra vanligaste psykiska sjukdomar och funktionsnedsättningar. De beskrivs på ett okomplicerat sätt och ger läsaren kunskap om symtom, förlopp och behandling. Vid varje diagnos ges tydlig vägledning kring bemötande, även till anhöriga. Boken inleds med en genomgång av den psykiatriska vårdens utveckling och organisation, och i ett avslutande kapitel beskrivs nutida behandling med psykofarmaka.

Ny i psykiatrin vänder sig till personal inom den psykiatriska vården i kommuner och landsting, inom äldreomsorg, på vårdcentraler samt till studerande på vårdutbildningarna.

Denna sjätte upplaga är helt genomgången och uppdaterad med bland annat avsnitt om förhållningssätt, bemötande och råd till anhöriga. Uppdaterat register och nytt omslag.

Författaren Heléne Glant är socionom och leg. kognitiv psykoterapeut. Hon har lång erfarenhet från den psykiatriska vården och har gett ut flera böcker om ätstörningar.