Bläddra

Ny lag om källskatt på utdelning. Ds 2020:10 :

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Köp här

Ny lag om källskatt på utdelning. Ds 2020:10 :

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Köp här

För att effektivisera och modernisera reglerna om källskatt på utdelningar föreslås att det bland annat införs nya krav på den som är skattskyldig att lämna information på individnivå.