Bläddra

Nya förhållningssätt för barn som vuxit upp med våld och hot i familjen. En handbok i dramapedagogik.

Kategorier: Arbetsterapi Kreativ terapi (t.ex. konst-, musik-, och dramaterapi) Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner
Köp här

Nya förhållningssätt för barn som vuxit upp med våld och hot i familjen. En handbok i dramapedagogik.

Kategorier: Arbetsterapi Kreativ terapi (t.ex. konst-, musik-, och dramaterapi) Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner
Köp här