Bläddra

Nya Konditionstest på cykel (bok + tabellhäfte)

Kategorier: Sport, idrott och friluftsliv
Köp här

Nya Konditionstest på cykel (bok + tabellhäfte)

Kategorier: Sport, idrott och friluftsliv
Köp här
Uppdaterad version av tidigare utgåva med samma titel, Nya konditionstest på cykel. Vid arbete med hälsofrågor kan metoder för att få fram ett mätvärde på fysisk kondition vara en stor tillgång. Med hjälp av konditionstest på cykel går det att beräkna både maximal syreupptagning och testvärde, som ger ett bra underlag för ett samtal om träning och vardagsmotion med en deltagare. Boken är en uppdatering av tidigare version och innehåller nyheter och förtydliganden när det gäller genomförande av konditionstest på cykel och ett kompletterande sätt att beräkna maximal syreupptagning vid inte helt rättvisande testresultat. Dessutom presenteras det nya Ekblom Bak-testet och de senaste rönen om fysisk aktivitet och hälsa. Nyheter sedan versionen 2012: - Ekblom Bak-testet med bakgrund och anvisningar. - Förtydligande av effekt (watt) = belastning (kilopond) x varvtal och olika typer av cykelergometrar. - Ny tabell som en hjälp i samband med val av belastning. - Uppdaterat frågeformulär och testblankett. - Exempel på utskrifter med resultat och pedagogiska förklaringar från genomförda konditionstester. Nya konditionstest på cykel riktar sig både till nya och redan utbildade testledare.