Bläddra

Nycklar till friska företag

Köp här

Nycklar till friska företag

Köp här
Forskningsprojektet Hälsa och Framtid visar att det finns en röd tråd i friska företag. De har bland annat ett gott ledarskap och erbjuder människor mening i arbetet. Den här boken visar vad som utmärker företag med friska medarbetare. Forskare har intervjuat representanter för företag med låg sjukfrånvaro. Därigenom har man funnit flera faktorer som företagsledningen direkt kan påverka för att sänka sjukfrånvaron. Boken ger inspirerande exempel på hur nycklar till friska företag framgångsrikt har använts i flera av de företag som ingår i studien.