Bläddra

ObGyn

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Gynekologi och obstetrik Medicin och omvårdnad

ObGyn

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Gynekologi och obstetrik Medicin och omvårdnad
Köp här
Kunskapsutvecklingen inom obstetrik, gynekologi och reproduktionsmedicin har varit rekordsnabb under senare år och det kan vara svårt för studenten att få överblick och prioritera det som är viktigast. ObGyn är en ny kortfattad handbok i fickformat, främst avsedd för läkarstudenter men den är även lämpad för andra studentkategorier, som till exempel barnmorskestudenter. Boken är skriven av sex av landets professorer/överläkare i obstetrik och gynekologi och är avsedd att förmedla grundläggande ämneskunskaper. Boken fokuserar på basfakta inom ämnet och är tänkt att komplettera de nyligen utkomna läroböckerna Obstetrik respektive Gynekologi, som ger mer fördjupad kunskap. ObGyn introduceras med ett kapitel om propedeutik följt av huvuddelarna gynekologi inklusive reproduktionsmedicin och obstetrik, och avslutas sedan med ett kapitel om akuta tillstånd. Boken är disponerad så att definition, prevalens, symtom, patogenes, riskfaktorer, diagnostik och behandling för respektive tillstånd beskrivs kortfattat. I varje kapitel ges konkreta råd om handläggning vid olika sjukdomstillstånd. Den löpande texten kompletteras med förklarande faktarutor, tabeller och figurer med avsikt att förmedla nyckelfakta så effektivt som möjligt. Vidare finns ett detaljerat register och förkortningslista.