Bläddra

Ödenäs och bastabinnet : från gran till sillakass

Kategorier: Hantverk och handarbete Kulturvetenskap Kulturvetenskap och medievetenskap Kulturvetenskap: seder och traditioner Livsstil, hobby och fritid Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Trähantverk

Ödenäs och bastabinnet : från gran till sillakass

Kategorier: Hantverk och handarbete Kulturvetenskap Kulturvetenskap och medievetenskap Kulturvetenskap: seder och traditioner Livsstil, hobby och fritid Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Trähantverk
Köp här
Bastabinne är ett textilt hantverk som görs med träbast av gran eller fur. Tekniken har rötter i forntiden som i Ödenäs levt kvar till nu. På 1940-talet definierades binnet som Ett ändamålsenligt livslevande forntidsarv. Att binna är den slöjd som alla i Ödenäs socken behärskade och de allra flesta livnärde sig av i vår fattiga skogsbygd där jordbruket inte räckte till för folkets försörjning. Bredden, djupet, omfattningen och den ekonomiska betydelsen för byns invånare visas här i Ödenäs och bastabinnet - från gran till sillakass.

Unescos konvention om immateriellet kulturarv skall förteckna traditionella tekniker och tillverkningsmetoder. Bastabinnet finns med på den svenska listan Levande traditioner som Nämnden för hemslöjdsfrågor ansvarar för.