Bläddra

Odontologisk radiologi

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Odontologi Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Röntgenundersökning

Odontologisk radiologi

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Odontologi Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Röntgenundersökning
Köp här

Odontologisk radiologi

Odontologisk radiologi utgör en grundpelare för diagnostik och behandling inom tandvården. Samtidigt innefattar röntgenundersökningen både nytta och risker. Detta ställer höga krav på kunskap om såväl grundläggande röntgenfysik och strålbiologi som inställningsteknik för ett optimalt slutresultat till gagn för patienten.

I boken Odontologisk radiologi beskrivs röntgenstrålningens uppkomst och växelverkan. Författarna går igenom röntgenundersökningens praktiska utförande med målet att åstadkomma en avbildning som ger all nödvändig information med minsta möjliga stråldos. Dessutom beskrivs tolkning av röntgenbilden avseende normalanatomiska strukturer och deras avbildning samt grundläggande röntgendiagnostik med särskilt fokus på folksjukdomarna karies och parodontit.

Boken Odontologisk radiologi vänder sig till studerande på tandsköterske- och tandhygienistutbildningarna men kan också tillämpas inom grundnivå på tandläkarutbildningen samt utgöra en kunskapsaktualisering för hela tandvårdsteamet.