Bläddra

Offentlig upphandling : LOU och upphandlingsprocessen

Kategorier: Ekonomisk förvaltningsrätt och offentlig affärsjuridik Juridik Lagen om offentlig upphandling Särskilda rättsområden

Offentlig upphandling : LOU och upphandlingsprocessen

Kategorier: Ekonomisk förvaltningsrätt och offentlig affärsjuridik Juridik Lagen om offentlig upphandling Särskilda rättsområden
Köp här

Offentlig upphandling ger en gedigen översikt av det regelverk 
och de principer som styr offentlig upphandling och den bidrar till en praktisk förståelse för LOU och upphandlingsprocessen. Här behandlas frågor rörande inköp både före, under och efter själva upphandlingen, inklusive uppföljning av kontrakt och strategiska frågor. Även jäv och korruption berörs i boken. Syftet är att ge en förståelse för kraven bakom regelverket samt att med praktiska exempel belysa de principer som påverkar och styr offentlig upphandling. Därutöver är syftet att beskriva både de möjligheter 
och begränsningar som LOU ger. Boken innehåller ett stort antal relevanta och användbara rättsfall.

Offentlig upphandling är framtagen för utbildning på högskolenivå men är också lämplig för praktiskt verksamma som arbetar med offentlig upphandling på olika sätt, exempelvis i ­ledningsgrupper, på operativa avdelningar eller i inköps- eller upphandlingsfunktioner. Även de som arbetar med granskning och revision samt med uppföljning av upphandlade kontrakt och ramavtal kan ha stor nytta av innehållet.