Bläddra

Offentligt ledarskap – – om förändring, förnyelse och nya ledarideal

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Köp här

Offentligt ledarskap – – om förändring, förnyelse och nya ledarideal

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Köp här
Det offentliga ledarskapet utövas på offentliga arenor och är i högsta grad offentligt. Det innebär att det granskas, diskuteras och debatteras av allmänheten. Det finns en utbredd uppfattning om att ledarskapet i stat, kommuner och landsting är bristfälligt. Problemets allvar illustreras dagligen i dagspress och nyhetsförmedlingar. I den här boken syftar författarna till att problematisera ”det bristande ledarskapet” genom att analysera och diskutera hur ledarskap uttrycks, utövas och formas i offentliga organisationer med starkt varierande uppgifter och uppdrag. Förutom chefer på olika nivåer intervjuas medarbetare, tjänstemän och politiker. Boken samlar tio forskares bidrag om det offentliga ledarskapet. Boken riktar sig till chefer och medarbetare i offentliga organisationer samt studenter med intresse för ledarskapets roll och betydelse.