Bläddra

Om förskolan och de yngre barnen : historiska och nutida nedslag

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap

Om förskolan och de yngre barnen : historiska och nutida nedslag

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Om förskolan och de yngre barnen är tillägnad professor Ingegerd Tallberg Broman, vars forskning utmärks av ett stort engagemang för de yngsta barnens livsvillkor och utbildning. I takt med utbild­ningssamhällets framväxt har förskolan kommit att få en alltmer framflyttad position i den politiska debatten, framför allt i den något kontroversiella rollen som barnens första skola. Boken tar avstamp i förskolan som samhällsinstitution, men också som rum för barndomens både kontinuerliga och föränderliga villkor. Här skriver några framstående forskare om historiska och samtids­relaterade frågor rörande barndom, barn och förskola. ­Gemensamt skapar de olika kapitlen en nyanserad bild av för­skolans och barndomens historiska, politiska och sociala förutsättningar.

Om förskolan och de yngre barnen behandlar angelägna frågor om förskolans roll i ett historiskt och samhällspolitiskt perspektiv, och visar hur dessa frågor är direkt kopplade till barndomens förändrade former och förutsättningar. Den riktar sig till förskollärare, studerande i grundutbildning och vidare studier, och alla som intresserar sig för barndom och barns villkor i utbildningssammanhang.