Bläddra

Om inte vi, vem? : politiken som räddar klimatet och förändrar vänstern

Kategorier: Föroreningar och miljöhot Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Klimatförändringar Miljön Politik och statsskick Politiska ideologier Samhälle och samhällsvetenskap Socialism och vänsterideologier
Köp här

Om inte vi, vem? : politiken som räddar klimatet och förändrar vänstern

Kategorier: Föroreningar och miljöhot Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Klimatförändringar Miljön Politik och statsskick Politiska ideologier Samhälle och samhällsvetenskap Socialism och vänsterideologier
Köp här

Tiden kvar att agera krymper. Vi vet att en varmare värld är ett direkt hot mot civilisationen såsom vi känner den. Men klimatfrågan är inte bara vår stora ödesfråga: det är också genom den som vi nu har chansen att skapa ett nytt och bättre samhälle. I Om inte vi, vem? belyser Jens Holm detta. Hans vision kritiserar kapitalismen, samtidigt som den konkretiserar hur vänstern på allvar kan göra klimatfrågan till sin. Med en vass penna och ett varmt hjärta visar Holm oss ut ur klimatkrisen i den enda riktning som är möjlig: mot en mer rättvis, hållbar, jämställd och jämlik värld.


Jens Holm (född 1971 i Sundsvall) är riksdagsledamot och Vänsterpartiets talesperson i miljö- och klimatfrågor. Han har tidigare varit ledamot av EU-parlamentet. 


RÖSTER OM BOKEN:


"en väldigt bra bok eftersom den tydligare än kanske någon annan bok jag har läst kopplar ihop rättvise- och klimatfrågorna. Den visar hur viktigt det är att vi alla tar ett gemensamt ansvar och inte kapitulerar bara för att det känns svårt och ödesmättat." - Waldemar Möller , Tidningen Syre


"Boken kan användas i det dagliga politiska arbetet och vänder sig även till en bred allmänhet med intresse för miljöfrågor i allmänhet och klimatfrågan i synnerhet." - Bengt Magnusson Björksten, Bibliotekstjänst


"Den vänster som traditionellt ofta varit mer intresserad av industriell utveckling och arbetsrätt än av miljö och klimat skulle inte bara få ett tydligare miljöperspektiv med den politik som Holm vill driva. En vänster som historiskt tidvis varit minst sagt vag i sitt ställningstagande för demokratin, och som historiskt många gånger visat större intresse för nationell än för global jämlikhet, skulle genom att driva på för global demokrati tydligt visa att man nu tar demokratins universella rättigheter och ansvar på största allvar. En sådan förändrad vänster skulle mycket väl kunna bli den progressiva kraft som visar vägen till lösningarna på vår tids globala ödesutmaningar." - Petter Ölmunger, Nätverket global demokrati