Bläddra

Om tarotkorten : utifrån leken Rider tarot

Kategorier: Ande, kropp och själ Hälsa, relationer och personlig utveckling Spå i kort Spådomskonst Tarot
Köp här

Om tarotkorten : utifrån leken Rider tarot

Kategorier: Ande, kropp och själ Hälsa, relationer och personlig utveckling Spå i kort Spådomskonst Tarot
Köp här
Tarotkorten rör sig i mellanrummet mellan upplevelse och möjlighet, i tidsspannet mellan dåtid, nutid och framtid. Främst handlar de om den dynamiska verklighet som människan skapar i sin relation till omvärlden. Med vår egen fornnordiska mytologis ord: korten utgör Urds väv, de tre Nornornas arbete genom den personliga upplevelsen av tiden. Författaren Janet Haapar tolkar kortens innehåll utifrån sin kunskap om C.G. Jungs analytiska psykologi, själsliga processer, nummerologi, chakrasymbolik. skapelsemyter, antika mysteriereligioner och folksagor.