Bläddra

Om tillitsbegreppet vore entydigt : En essä om tillit, förtroende och ledar

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Köp här

Om tillitsbegreppet vore entydigt : En essä om tillit, förtroende och ledar

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Köp här
ALLA vuxna personer har en intuitiv känsla och förståelse för vad tillit är för något och ingen undkommer konsekvenserna av dess frånvaro. Tillit är en tidlös universalism som påverkar alla relationer. Ändå verkar det vara svårt att med ord formulera vad tillit egentligen är. Akademiker världen över är samstämmiga om att tillit är ett mångfacetterat begrepp utan någon entydig betydelse. Men är det verkligen så?
Den här boken argumenterar för att tillit består av välvilja och integritet och endast det. Den som förstår tillitens mekanismer kan formligen i realtid se hur tilliten ökar eller minskar med beteenden kopplade till integritet och välvilja. Det är en kraftfull förmåga som gör att läsaren kan påverka sina relationer, på alla de sätt som tilliten har möjlighet till.