Bläddra

Om trötthet

Köp här

Om trötthet

Köp här
Ordet trött har många olika innebörder. Som exempel finns en skala från ett utvilat tillstånd till en mer eller mindre accentuerad trötthet, över mycket trött till att man är utmattad eller utpumpad. Tröttheten kan också vara ett permanent tillstånd i form av att man är slutkörd, kraftlös eller apatisk.

Tröttheten är i sig ett naturligt tillstånd. Kronisk trötthet, utmattning eller apati är dock en varningsklocka för individens hälsa och välbefinnande. Barn- och ungdomar som är trötta i skolan lär sig sämre och blir mer okoncentrerade. Trötta medarbetare försämrar innehåll och kvaliteten i olika verksamheter. För mycket trötthet är i sig en arbetsmiljörisk både för individen, medarbetare och tredje person. En alltför trött befolkning är därför negativt ur folk-hälsosynpunkt.