Bläddra
Sökresultat för FAS... Rensa filter?

av: Karl-Johan Stigmark

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Fotografi Konst Konst: allmänt Poesi
OBS: Limiterad edition i box, med signerat fotografi i 10 ex. —————————– Åtta Pappershändelser är Karl-Johan Stigmarks sjunde bok och den första på förlaget Fas Publishing SE. Stigmark är konstnär och har bland flera tidigare utgivna böcker materialiserat…
Köp här

Isbn: 9789198389029

Utgivningsår: 20201013

Utgivare: FAS Publishing SE

Mediatyp: BB

av: Jenny Rangmar, Ihsan Sarman

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Barnpsykologi och utvecklingspsykologi Funktionshinder: sociala aspekter Medicin och omvårdnad Pediatrik Psykologi Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
En gravid kvinna som dricker alkohol utsätter inte nödvändigtvis sig själv för någon risk, men det innebär alltid en hög risk för fostret. Den här boken handlar om de medfödda alkoholskador barn kan drabbas av, både fysiska avvikelser och kognitiva och beteendemässiga svårigheter. Medfödda alkoholskador hos barn tar…
Köp här

Isbn: 9789177412199

Utgivningsår: 20210323

Utgivare: Gothia Kompetens AB

Mediatyp: BC

av: Karl-Johan Stigmark

Kategorier: Fotografi Konst
Foliepräglad box med sju böcker av Karl-Johan Stigmark utgivna 2007-2020. Titlar är: Various Parts Corners World, Sprickor Och Andra Sprickor, Fläckar, Ord, Antonyms, Loose Ends, Osynligheter och Åtta Pappershändelser. De första sex titlarna utgivna på OEI Editör och den sista titeln Åtta pappershändelser utgiven på…
Köp här

Isbn: 9789198389036

Utgivningsår: 20201013

Utgivare: FAS Publishing

Mediatyp: BB

av: Anders Risling, Ulla Risling

I denna skrift diskuteras vad som krävs för att skapa en god kommunikation och ett gott samtal både på individ- och gruppnivå. Vilka möjligheter och hinder finns i kommunkationsprocessen? Vad karaktäriserar medveten och omedveten kommunikation? Är det ledaren eller gruppen som utvecklingsinsatser ska koncentreras…
Köp här

Isbn: 9789170453366

Utgivningsår: 19960530

Utgivare: FAS

Mediatyp: BB

av: Tommy Nilsson, Annbritt Ryman

Det finns många frågor att ställa kring den inviduella lönesättningen. Med tanke på lönebildningens stora betydelse för arbetsliv och samhällsekonomi är det märkligt att detta inte diskuteras mer på den offentliga arenan. Denna bok är ett bidrag till den debatten och vänder sig till alla som intresserar sig för…
Köp här

Isbn: 9789170457470

Utgivningsår: 20050530

Utgivare: FAS

Mediatyp: BC

av: Karl-Johan Stigmark

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Fotografi Konst Konst: allmänt Poesi
Åtta Pappershändelser är Karl-Johan Stigmarks sjunde bok och den första på förlaget Fas Publishing SE. Stigmark är konstnär och har bland flera tidigare utgivna böcker materialiserat ämnen med titlarna, Fläckar Ord, Sprickor Och Andra Sprickor och Lösa trådar. – – – – – …
Köp här

Isbn: 9789198389012

Utgivningsår: 20200504

Utgivare: FAS Publishing SE

Mediatyp: BB

av: Ewa Menckel, Lars Österblom

Nyckelord i boken är ledarskap, resurser och egen kraft. Hur man hanterar förändringsprocesser i en omvärld med allt högre förändringstakt ägnas särskild uppmärksamhet. Erfarenheterna från EU-projektet Workplace Health Promotion redovisas. Tyngdpunkten i framställ- ningen ligger på de erfarenheter som presenteras av…
Köp här

Isbn: 9789170455629

Utgivningsår: 20000830

Utgivare: FAS

Mediatyp: BC

av: Sven-Bertil Kronkvist

Kategorier: Elektroteknik Energiteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Ellära Likström och 1-fas växelström, Mätuppgifter och Komplexa- jω metoden för växelströmsberäkning är en heltäckande allt-i-ett-bok för läsare som vill ha kortfattade genomgångar av ämnet. Bokens introducerar läsaren i ellärans begrepp och matematiska formelspråk steg-för-steg. För den som vill lära sig räkna på…
Köp här

Isbn: 9789177737230

Utgivningsår: 20181007

Utgivare: Revma utbildning

Mediatyp: BC

av: Per-Erik Ellström

Det finns en utbredd enighet om betydelse av förbättrade möjligheter till informellt lärande i arbetslivet inom såväl forskning som utbildnings-debatt. Samtidigt kan man konstatera en brist på forskning kring grundläggande frågor om lärandets förutsättningar, processer och resultat. Författaren vill med denna skrift…
Köp här

Isbn: 9789170453274

Utgivningsår: 19961130

Utgivare: FAS

Mediatyp: BB

av: Sven-Bertil Kronkvist

Kategorier: Elektroteknik Energiteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Ellära grunder Bokens 24 avsnitt går igenom likströmsläran och grundläggande växelströmslära. Varje avsnitt omfattar en kort teoretisk diskussion med lösta beräkningsexempel. Formler och matematik förklaras steg-för-steg på ett sätt som ger läsaren ett eltänkande för analys och beräkningar. Varje avsnitt avslutas med…
Köp här

Isbn: 9789177736363

Utgivningsår: 20180910

Utgivare: Revma utbildning

Mediatyp: BC

av: Eva Thelander

“Delaktighet och dialog – på väg mot hållbara arbetsplatser” är en vägledning för den som arbetar med förändringar på sin arbetsplats. I boken beskriver journalisten Eva Thelander ett projekt där fyra arbetsplatser, präglade av trötthet och utmattning efter åtskilliga förändringar, hittade egna lösningar…
Köp här

Isbn: 9789170456855

Utgivningsår: 20030630

Utgivare: FAS

Mediatyp: BC

av: Eva R Andersson, Anita Harriman

Varje medarbetare vill bli sedd, bedömas efter sina insatser och ha rätt lön. Rättvis lön är kanske en vision, men genomtänkta, könsneutrala och välgrundande löner kan åstadkommas. En sådan lönebildning präglas av systematik, struktur, genomskinlighet och acceptans. Att kompetens ska ge högre lön är ett vanligt…
Köp här

Isbn: 9789170455261

Utgivningsår: 19990830

Utgivare: FAS

Mediatyp: BB

av: Sven-Bertil Kronkvist

Kategorier: Elektroteknik Energiteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Trefas växelström ger både teoretiska och praktiska kunskaper om det allmänna elnätets uppbyggnad och funktion, motordrifter och installationer. Det finns anvisningar för att bygga en egen modell av allmänna trefasnätet för installations- och mätövningar på säkra spänningsnivåer. Principen för trefasnätet och 3-fas…
Köp här

Isbn: 9789177736561

Utgivningsår: 20180812

Utgivare: Revma utbildning

Mediatyp: BC

av: Berit Nygård

Ojämlikhet i hälsa handlar om spridningen i hälsa, livskvalitet och livslängd för olika grupper av människor. Den största variationen finns mellan moderna välfärdsstater och vissa utvecklings-länder. Ohälsan kan mätas både i form av nivå och som spridning över grupper. Ett samhälle med stora välfärdsklyftor bär också…
Köp här

Isbn: 9789189602304

Utgivningsår: 20070601

Utgivare: FAS

Mediatyp: BC

av: Charlotte Löndahl

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Behandling och behandlingsmetoder Fetma och behandling Medicin och omvårdnad
Det här är ingen handbok för den som vill minska fem kilo på fem veckor. Dess syfte är att tränga bakom den ibland ytliga diskussionen om övervikt och snabbantning som är ett återkommande tema i medierna och vardagens samtal. Övervikt och fetma har idag utvecklats till ett stort folkhälsoproblem både i Sverige och…
Köp här

Isbn: 9789189602311

Utgivningsår: 20070917

Utgivare: FAS

Mediatyp: BC

av: Ulla Kindenberg

Den svenska familjepolitiken och jämställdhets-lagstiftningen har rönt stort internationellt intresse och i hög grad påverkat kvinnors intresse för och möjlighet till förvärvsarbete. Däremot har arbets-fördelningen mellan makarna i hemmet och i det obetalda arbetet endast ändrats marginellt. Sambanden mellan produktion…
Köp här

Isbn: 9789189602137

Utgivningsår: 20030830

Utgivare: FAS

Mediatyp: BC

av: Åsa Ericsdotter

Kategorier: Skönlitteratur Thrillers
En originell spänningsroman om ett medicinskt experiment som går snett, men också en berättelse om kärlek och människans bräckliga identitet. Celia Jensen, forskare vid Harvard, har tillsammans med sitt team hittat ett botemedel mot alzheimer. Hennes pappa lider av sjukdomen och hon är beredd att göra vad som helst för…
Köp här

Isbn: 9789137501284

Utgivningsår: 20220126

Utgivare: Bokförlaget Forum

Mediatyp: BB

av: Thomas Heldmark

Den ökande alkoholkonsumtionen bland ungdomar, vuxna och äldre är i många avseenden ett allvarligt folkhälsoproblem. Det är inte bara individen själv eller dennes anhöriga som får bära negativa följder. I arbetsliv och trafik är alkohol en riskfaktor som kan få stora följder för tredje person. Mest tydligt blir det i…
Köp här

Isbn: 9789189602229

Utgivningsår: 20050215

Utgivare: FAS

Mediatyp: BC

av: Lena Wilhelmson, Marianne Döös

Författarna tar upp begrepp, idéer och tankar om vad det innebär att samtala dialogiskt i grupp. De ger sin syn på hur det går till när människor – individuellt och gemensamt – lär genom erfaren-het och tar upp hur förändring av perspektiv kan ses som en drivkraft för lärande. Boken beskriver vad som menas med…
Köp här

Isbn: 9789170457395

Utgivningsår: 20020630

Utgivare: FAS

Mediatyp: BC

av: Sven-Bertil Kronkvist

Kategorier: Elektroteknik Energiteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Mätuppgifter Ellära grund & 1-fas växelström Bokens 32 mätuppgifter är ett komplement till Ellära grunder och 1-fas växelström som ger övning i metodiskt mättänkande och bekräftar teorin i läroböckerna. De flesta av mätuppgifterna omfattar ett mittuppslag där vänstersidorna är steg-för- steg-anvisningar om hur…
Köp här

Isbn: 9789177737025

Utgivningsår: 20180830

Utgivare: Revma utbildning

Mediatyp: BC

av: Jenny Björkman

Varje dag i tidningar, i radio och på tv läser eller hör vi om ökade sjukskrivningar, ökad ohälsa, ökat fusk och de återkommande riskerna för att Sverige återigen skall drabbas av långkonjunktur, varsel och allmän kris. Trots att arbetslösheten inte längre är lika hög som den har varit finns det fortfarande grupper och…
Köp här

Isbn: 9789189602151

Utgivningsår: 20031130

Utgivare: FAS

Mediatyp: BC

av: Åsa Ericsdotter

Kategorier: Skönlitteratur Thrillers
En originell spänningsroman om ett medicinskt experiment som går snett, men också en berättelse om kärlek och människans bräckliga identitet. Celia Jensen, forskare vid Harvard, har tillsammans med sitt team hittat ett botemedel mot alzheimer. Hennes pappa lider av sjukdomen och hon är beredd att göra vad som helst för…
Köp här

Isbn: 9789137501291

Utgivningsår: 20220126

Utgivare: Bokförlaget Forum

Mediatyp: EA

av: Bengt Rolfer

Utbildning är inte enbart en resurs för samhället utan också för individen. Det är väl känt att yrken med höga löner också är yrken som kräver högre utbildning. Utbildning är en förutsättning för att nå dessa jobb och många föräldrar vill därför se sina barn lyckas i skolan och nå en hög utbildningsnivå. Investering i…
Köp här

Isbn: 9789189602267

Utgivningsår: 20060509

Utgivare: FAS

Mediatyp: BC

av: Sven-Bertil Kronkvist

Kategorier: Elektroteknik Energiteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
1-fas växelström Instuderingsuppgifter är ett komplement till läroboken med färdiga frågeställningar som hjälper läsarens aktiva eltänkande. Frågeställningarna besvaras med ord, beräkningar, elritningar och komponentanalyser vilket övar läsaren i ämnesområdets begrepp, beräkningsmetoder och ritningsläsning. Det uppstår…
Köp här

Isbn: 9789177737162

Utgivningsår: 20180903

Utgivare: Revma utbildning

Mediatyp: BC

av: Sara Bergqvist Månsson

I vardagens språkbruk är begreppet minne tämligen enkelt. Man minns vad man kommer ihåg när man lärt sig något. I den meningen kan minnet ses som en registrering och långtidsför-varing av någonting man tagit del av eller uppfattat. I forskningens värld är minnet och dess funktioner fortfarande något som är relativt…
Köp här

Isbn: 9789189602182

Utgivningsår: 20040215

Utgivare: FAS

Mediatyp: BC

av: Åsa Ericsdotter

Kategorier: Skönlitteratur Thrillers
En originell spänningsroman om ett medicinskt experiment som går snett, men också en berättelse om kärlek och människans bräckliga identitet. Celia Jensen, forskare vid Harvard, har tillsammans med sitt team hittat ett botemedel mot alzheimer. Hennes pappa lider av sjukdomen och hon är beredd att göra vad som helst för…
Köp här

Isbn: 9789137502847

Utgivningsår: 20220126

Utgivare: Bokförlaget Forum

Mediatyp: AN

av: Helene Wallskär

Yrkessjukdomar är ingen ny företeelse i arbets-livet. I början av 1700-talet utkom den italienske läkaren Barnardini Ramazzini med sin klassiska skrift “De morbis artificum – Om arbetares sjukdomar”. Yrkessjukdomar av olika slag är fortfarande ett gissel i den moderna arbetsmiljön. Även om tekniska…
Köp här

Isbn: 9789189602274

Utgivningsår: 20060725

Utgivare: FAS

Mediatyp: BC

av: Birgitta Södergren

Under de senaste decennierna har fokus i ledningsfrågor legat på förmågan att uppfylla uppsatta mål, samt på metoder för att kontrollera organisationens prestationer; effektivisering, styrning och kontroll har varit i centrum för debatten. Men på senare tid har ett behov uppstått att i stället fokusera på ledning och…
Köp här

Isbn: 9789170453311

Utgivningsår: 19960530

Utgivare: FAS

Mediatyp: BB

av: Katarina Bjärvall

För mer än ett sekel sedan utropade författaren och folkbildaren Ellen Key 1900-talet till barnets århundrade. Idag kommer idéerna om barnens rättigheter och delaktighet till uttryck i barnkonven-tionen och i den svenska regeringens barnpolitik. Där betonas barnens rätt till en god levnads-standard, bästa möjliga…
Köp här

Isbn: 9789189602281

Utgivningsår: 20060929

Utgivare: FAS

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9780471787600

Utgivningsår: 20060630

Utgivare: John Wiley & Sons

Mediatyp: BB

av: Anna Danielsson

Under flera decennier var sysselsättningen högre bland personer med utländsk bakgrund än bland infödda svenskar. Så är inte längre fallet. En förklaring till detta förhållande är att vi tidigare hade en mer uttalad arbetskraftsinvandring, där man började arbeta några dagar efter det att man anlänt till Sverige. Idag är…
Köp här

Isbn: 9789189602342

Utgivningsår: 20080923

Utgivare: FAS

Mediatyp: BC

av: Peter Docherty

I moderna arbetsorganisationer vävs arbetsupp-gifterna samman till helt nya ansvarsområden och detta ställer andra krav på lärande och kompetens-utveckling. Traditionell utbildning av de anställda räcker inte. Modellen är i stället den lärande organisationen, där lärandet är en del av vardagen. Men hur ska detta…
Köp här

Isbn: 9789170453342

Utgivningsår: 19960731

Utgivare: FAS

Mediatyp: BC

av: Elisabeth Solin

Kategorier: Hälsa, relationer och personlig utveckling Populärpsykologi och personlig utveckling Självhjälp och praktiska råd
Att presentera sig som pensionär säger inget mer om mig än hur jag får min månadslön. Vi människor är så mycket mer än så – även i pensionsåldern.” Tomas Böhm i TREDJE STEGET. Elisabeth Solin intervjuar sjutton experter och fjorton pensionärer. Själv 60+ är hon nyfiken på övergången till en ny livsfas och…
Köp här

Isbn: 9789163727436

Utgivningsår: 20130326

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

av: Mats Fahlgren

Utanförskap är en term som har kommit att beteckna individer som av olika anledningar “står utanför” en för majoriteten självklar samhällsgemenskap eller välfärd. Den kanske vanligaste innebörden är ett socialt och ekonomiskt utanförskap. Andra gupper som berörs i FAS kunskapsöversikt är de som ska skyddas…
Köp här

Isbn: 9789189602366

Utgivningsår: 20090610

Utgivare: FAS

Mediatyp: BC

av: Frédéric Cho, Kerstin Danasten

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Kina växer så det knakar och kommer inom kort att ta över USA:s plats som världens starkaste ekonomi. Självklart medför det konsekvenser även för oss svenskar. Kinesiska företag finns numera i Sverige som såväl konkurrenter och arbetsgivare som samarbetspartners och investerare. Samtidigt har Kina öppnat portarna för…
Köp här

Isbn: 9789187049699

Utgivningsår: 20140922

Utgivare: Kalla kulor förlag

Mediatyp: BB

av:

Kategorier: Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt
Detta betänkande från e-hälsokommittén, innehåller bl. a. följande: – Förslag om en samverkansorganisation för det fortsatta utvecklingsarbetet inom e-hälsoområdet. – Förslag till att en ny nämnd ska inrättas, Samverkansnämnden, med E-hälsomyndigheten som värdmyndighet. – Utredningens bedömning är…
Köp här

Isbn: 9789138242674

Utgivningsår: 20150330

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Helene Wallskär

Nästan en miljon människor mellan 16–64 år i Sverige (16 procent) har någon typ av funktionsnedsättning. Bland äldre personer är funktionsnedsättning ännu vanligare. Rörelsehinder är den absolut vanligaste funktionsnedsättningen. Nästan en tredjedel av personerna med funktionsnedsättning är…
Köp här

Isbn: 9789189602373

Utgivningsår: 20090928

Utgivare: FAS

Mediatyp: BC

av: Casten von Otter

Är dagens svenska arbetsliv hållbart på längre sikt? Har människor tillgång till arbetsmarknaden på rättvisa villkor, eller stängs vissa grupper ute av fördomar och diskriminering? Orkar vi, kan vi, vill vi arbeta? Är vi produktiva nog? Varför är sjukskriv-ningstalen så höga? Är heltidsarbete förenligt med balans i…
Köp här

Isbn: 9789170456848

Utgivningsår: 20030630

Utgivare: FAS

Mediatyp: BC

av: Helena Östlund

Här lyfts aktuell svensk forskning fram om den nya demografin i samhället och vad en allt äldre befolkning betyder för hälsa, välbefinnande och ekonomisk utveckling. Den redovisade forskningen är av mångvetenskaplig karaktär och betraktar åldrandet från en rad olika utgångspunkter. Det är ett spännande forskningfält…
Köp här

Isbn: 9789189602335

Utgivningsår: 20080707

Utgivare: FAS

Mediatyp: BC

av: Katarina Wittgard

Kategorier: Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt
  Första [FASD]hjälpen är ett utbildningsmaterial som är avsett att användas i studiecirklar. Materialet vänder sig till föräldrar framförallt adoptiv- och familjehem – vars barn har alkoholrelaterade fosterskador men kan med fördel också användas av personal inom skola och socialtjänst som möter dessa barn.…
Köp här

Isbn: 9789197406222

Utgivningsår: 20120424

Utgivare: FAS-föreningen

Mediatyp: BC