Bläddra

Omstartskommissionen : idéer för ett starkare Sverige

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi Politik och statsskick Politisk ekonomi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Omstartskommissionen : idéer för ett starkare Sverige

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi Politik och statsskick Politisk ekonomi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Coronapandemin har vållat lidande över hela världen. Den har tagit liv, slagit ut företag och gjort miljontals människor arbetslösa. Efter krisen måste det svenska samhället och ekonomin byggas upp igen. Tillfälliga krisåtgärder behöver växlas över till långsiktiga insatser till en ekonomisk och politisk nystart som gör det möjligt för Sverige att komma starkare ur krisen.   Mitt under pandemin tillsattes Omstartskommissionen, en grupp bestående av landets ledande experter inom sina respektive fält. Uppdraget var att fristående analysera svåra utmaningar och lämna konkreta rekommendationer till reformer. Syftet är att rusta vårt land genom att främja teknikutvecklingen, jämna ut människors livschanser, ta ledartröjan i den gröna omställningen, vässa svenska företags konkurrenskraft och stärka Sveriges roll i EU och världen. I den här boken presenteras kommissionens idéer för ett starkare Sverige.

I boken medverkar:

Klas Eklund (red), Senior Economist, Mannheimer Swartling. Oskar Nordström Skans, föreståndare för Uppsala Universitets centrum för arbetslivsforskning.  Tor Borg, analytiker Boverket. Pontus Braunerhjelm, professor vid Institutet för industriell ekonomi och organisation, KTH. Cecilia Malmström, gästprofessor. Lars Calmfors, professor emeritus vid Institutet för internationell ekonomi, StockholmsUniversitet. Maria Wetterstrand, vd Miltton Purpose och Miltton Europé. Lars Hultkrantz, professor emeritus, Handelshögskolan vid Örebro universitet.  Amy Loutfi, vicerektor och professor i informationsteknologi, Örebro Universitet.  Åsa Hansson, docent, Institutet för Näringslivsforskning, Lunds universitet. Susanne Ackum, ordförande för Forum för omställning.