Bläddra

av: Carl-Magnus Ewerhard

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi Politisk ekonomi
Aktier, obligationer, bostäder, guld eller nästan vilken tillgångsklass som helst har de senaste decennierna ökat kraftigt i pris. Samtidigt är den allmänna uppfattningen, eller rättare sagt ekonomernas uppfattning, att vi fått ett motsatt problem när det gäller den så kallade allmänna prisutvecklingen, åtminstone…
Köp här

Isbn: 9789189335486

Utgivningsår: 20210805

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BB

av: Johan Ehrenberg, Sten Ljunggren

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi Politisk ekonomi
Ekonomihandboken är den stora kritiska genomgången av ekonomi och politik i Sverige. Johan Ehrenberg och Sten Ljunggren skriver engagerat och lättläst om det som verkligen styr våra liv. Med noggranna diagram och offentliga källor arbetar de med att avslöja myter om ekonomi och politiken. – Är det verkligen…
Köp här

Isbn: 9789185949267

Utgivningsår: 20111018

Utgivare: ETC Förlag

Mediatyp: BB

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Internationella relationer Nationalekonomi Politik och statsskick Politisk ekonomi Politiska ledare och politiskt ledarskap Samhälle och samhällsvetenskap Statsskick och politiska processer
Can present-day decision-makers learn from history? If so, how? This anthology contains twelve essays from undergraduate students at the Stockholm School of Economics, all participants in the school’s first-ever course in Applied History. The course aimed to increase the students’ ability to use history as…
Köp här

Isbn: 9789188717283

Utgivningsår: 20201210

Utgivare: Axess Publishing AB

Mediatyp: BB

av: Anders Bergeskog

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Nationalekonomi Offentliga finanser och beskattning Politisk ekonomi
SVERIGES VÄG till högskatteland Hög skatt är något som kännetecknar Sverige. Men har Sverige alltid haft höga skatter? Om inte – när, hur och varför blev det så? Denna bok tar med dig som läsare på en resa genom den politiska och ekonomiska utvecklingen som påverkat skatterna under de senaste hundra åren och sätter in…
Köp här

Isbn: 9789151904719

Utgivningsår: 20190409

Utgivare: Skattebetalarnas Förening

Mediatyp: BC

av: Andrew Sayer

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi Politisk ekonomi Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Sociala klasser
I denna prisbelönta bok, som kan betraktas som en fördjupning av bästsäljaren JÄMLIKHETSANDEN, avslöjar professor Andrew Sayer de negativa effekterna av vår tids allt större koncentration av rikedomar. Sayer visar hur denna hotar inte bara ekonomi och samhälle, utan även planetens fortlevnad. Här redogörs för vilka…
Köp här

Isbn: 9789188441164

Utgivningsår: 20200501

Utgivare: Vaktel förlag

Mediatyp: BC

av: Björn Andersson, Mats Bergman, Karolina Ekholm, Klas Eklund, Martin Flodén, Peter Fredriksson, Klas Freget, Joakim Gullstrand, Magnus Henrekson, Bertil Holmlund, Lars Nyberg, Karin Olofsdotter, Bo Sandelin, Lennart Schön, Arvid Wallgren, Staffan Viotti, Pehr Wissén, Maria Vredin Johansson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi Politisk ekonomi
Den svenska ekonomin har genomgått dramatiska förändringar under senare år. Näringslivet har omstrukturerats. Regleringar och subventionssystem har avvecklats, marknader har öppnats för konkurrens och skattesystemet har förändrats. Stabiliseringspolitiken har lagts om. Med EU-medlemskapet har den svenska ekonomin och…
Köp här

Isbn: 9789186203757

Utgivningsår: 20110207

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789175173146

Utgivningsår: 20121221

Utgivare: Recito Förlag

Mediatyp: BC

av: Tino Sanandaji

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi Politisk ekonomi
Detta är en privatekonomisk bok som handlar om ett orosmoln i form av Sveriges raskt stigande privata skuldsättning. När jag formulerade titeln förra året hade skuldberget nyligen passerat 10.000 miljarder kronor, men har under det senaste året ökat med ytterligare 600 miljarder kronor. Det skuldberg som de svenska…
Köp här

Isbn: 9789198378757

Utgivningsår: 20180821

Utgivare: Kuhzad Media

Mediatyp: BC

av: Stephanie Kelton

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Makroekonomi Nationalekonomi Penningteori Politisk ekonomi
  Oavsett vilken utmaning vi står inför att stärka sjukvården, skapa nya jobb eller förhindra en klimatapokalyps uppstår oundvikligen samma fråga: hur ska vi betala för det? I Underskottsmyten visar Stephanie Kelton att den frågan är missriktad. Allt vi har fått lära oss om pengarnas och de statliga utgifternas…
Köp här

Isbn: 9789189155145

Utgivningsår: 20201209

Utgivare: Verbal Förlag

Mediatyp: BB

av: Lars Calmfors

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi Politisk ekonomi
Professor Lars Calmfors har verkat i fem decennier som forskare i nationalekonomi, samhällsdebattör och rådgivare till olika regeringar. Under dessa år har Sverige mött olika ekonomiska problem: inflation och kostnadskriser på 1970- och 80-talen, massarbetslöshet och skenande statsskuld under 1990-talskrisen, recession…
Köp här

Isbn: 9789189323315

Utgivningsår: 20210922

Utgivare: Ekerlids

Mediatyp: BB

av: Thomas Aronsson, Magnus Wikström

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Nationalekonomi Offentliga finanser och beskattning Politisk ekonomi
Kommuner och regioner bedriver en omfattande verksamhet som måste finansieras. Den kommunala självstyrelsen ger kommunerna och regionerna rätt att ta ut skatt, och den största delen av intäkterna utgörs också av skatt. I rapporten undersöks det svenska systemet med långtgående lokal beskattningsrätt. Författarna…
Köp här

Isbn: 9789188637710

Utgivningsår: 20211216

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av: Patrik Hall

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi Politisk ekonomi
Under 2000-talet har innovation och samverkan varit orden på allas läppar, men innovationspolitik som en form av samverkansregim har betydligt äldre anor än så. Patrik Hall visar i Mötesplats Sverige: svensk innovationspolitik under hundra år att svensk innovationspolitik som en form av organiserad samverkan mellan…
Köp här

Isbn: 9789144127095

Utgivningsår: 20200706

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Rasmus Landström

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi Politik och statsskick Politisk ekonomi Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala effekter av katastrofer Sociala och etiska frågor
Coronakrisen har blottlagt Sveriges brister. De redan utsatta har blivit mer utsatta, inte minst de med otrygga anställningar. Vad behövs nu? I en personlig essä rör sig ­journalisten Rasmus Landström mellan vardagens överraskande lockdown-lycka och ilska över den kvartalsreformism som inte vågar drömma om ett jämlikt…
Köp här

Isbn: 9789189155114

Utgivningsår: 20200817

Utgivare: Verbal Förlag

Mediatyp: BC

av: Daniel Yergin, Joseph Stanislaw

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk historia Nationalekonomi Politisk ekonomi
Under de senaste 20 åren har världen förändrats i grunden. Det kalla krigets stiltje har efterträtts av världsmarknadens heta puls. Demokratin har flyttat fram sina positioner, samtidigt som övertron på stat och politik har fått slå till reträtt.Kommandohöjderna är berättelsen om hur modiga ledare och självständiga…
Köp här

Isbn: 9789175663975

Utgivningsår: 19980101

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BB

av: Birger Schlaug

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hållbar utveckling Miljön Nationalekonomi Politik och statsskick Politisk ekonomi Samhälle och samhällsvetenskap
Vi lever i en tid av kriser. Klimatförändringar, sårbarhet och ökande klyftor hotar våra samhällen. Allt snabbare globala pengaflöden sägs ge oss trygghet, men erbjuder inget skydd när ekosystemen kollapsar runt omkring oss. Birger Schlaug argumenterar övertygande för att det ekonomiska systemet har nått vägs ände. Men…
Köp här

Isbn: 9789187777950

Utgivningsår: 20200527

Utgivare: Verbal Förlag

Mediatyp: BB

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi Politik och statsskick Politisk ekonomi Samhälle och samhällsvetenskap Statsskick och politiska processer Statsskick: demokrati
Idén om demokrati som styrelseskick för världens länder är en fantastisk framgångssaga. Fler länder än någonsin tidigare räknas i dag som demokratier och många förut varande diktaturer har tagit steg mot demokrati. Samtidigt har diskussionen om ekonomisk demokrati nästan helt avstannat. Inte minst gäller detta i…
Köp här

Isbn: 9789144119977

Utgivningsår: 20170327

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Lars Hultkrantz, Pär Österholm, Lena Andersson-Skog, Mats Bergman, Björn Carlén, Anders Forslund, Göran Hjelm, Maria Vredin, Henrik Jordahl, Hans Lind, Magnus Lindmark, Katarina Nordblom, Bo Sandelin, Oskar Nordström Skans, Ulf Söderström, David Vestin, Arvid Wallgren, Pehr Wissén

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi Politisk ekonomi
De senaste femton åren har delvis varit turbulenta för svensk ekonomi. Den ekonomiska politiken har bland annat konfronterats med en global finanskris, historiskt sett mycket omfattande invandring och en virus­pandemi. Till detta kan läggas Rysslands invasion av Ukraina 2022 och dess följdverkningar, vilka ur ett…
Köp här

Isbn: 9789144156798

Utgivningsår: 20220817

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Adolphine G. Kateka

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Fattigdom och arbetslöshet Industrier och branscher Lantbruk och primärnäringar Nationalekonomi Politisk ekonomi Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Why is co-management underperforming in the Lake Victoria fisheries? Co-management was adopted in the Lake Victoria fisheries on the understanding that it has the capacity to provide space in which the poor resource users could be empowered to manage their resource base. The belief was that through co-management,…
Köp här

Isbn: 9789186071318

Utgivningsår: 20150903

Utgivare: Acta Universitatis Stockholmiensis

Mediatyp: BC

av: Klas Eklund, Lars Calmfors, Maria Wetterstrand, Amy Loutfi, Oskar Nordström Skans, Susanne Ackum, Tor Borg, Lars Hultkrantz, Pontus Braunerhjelm, Åsa Hansson, Cecilia Malmström

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi Politik och statsskick Politisk ekonomi Samhälle och samhällsvetenskap
Coronapandemin har vållat lidande över hela världen. Den har tagit liv, slagit ut företag och gjort miljontals människor arbetslösa. Efter krisen måste det svenska samhället och ekonomin byggas upp igen. Tillfälliga krisåtgärder behöver växlas över till långsiktiga insatser till en ekonomisk och politisk nystart som…
Köp här

Isbn: 9789188849847

Utgivningsår: 20200814

Utgivare: Ekerlids

Mediatyp: BC

av: Björn Elmbrant

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi Politik och statsskick Politisk ekonomi Politiska partier Samhälle och samhällsvetenskap
Tysklands väg mot nazismen var inte oundviklig, utan konsekvensen av en rad vägval den tidens tyska politiker ställdes inför. Den tyska demokratin havererade efter att den konservative presidenten utnämnde Adolf Hitler till rikskansler i ett misslyckat försök att neutralisera nazistpartiet, samtidigt som de tyska…
Köp här

Isbn: 9789173894951

Utgivningsår: 20150729

Utgivare: Bokförlaget Atlas

Mediatyp: BB

av: Örjan Nyström

Kategorier: Diskriminering och jämlikhet Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi Politisk ekonomi Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Dagens jämlikhetsdebatt handlar i hög grad om att beskriva den ökade ojämlikhetens yttringar och konsekvenser. Mindre uppmärksamhet ägnas åt att analysera dess orsaker.  I Arbete, lärande, jämlikhet tar Örjan Nyström ett radikalare grepp. Det gäller, hävdar han, att angripa de faktorer i samhällsutvecklingen som…
Köp här

Isbn: 9789189401303

Utgivningsår: 20220715

Utgivare: Bokförlaget Korpen

Mediatyp: BC

av: Lars Calmfors, Lennart Erixon, Harry Flam, Anders Forslund, Bertil Holmlund, Assar Lindbeck, Mats Persson, Eva Skult

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi Politisk ekonomi
Nationalekonomin brukar delas upp i två huvudområden: mikroekonomi och makroekonomi. Inom mikroekonomin studerar man ekonomins grundläggande byggstenar, nämligen de enskilda hushållens och företagens beslut. Inom makroekonomin har man ett mer övergripande perspektiv. Där studerar man de stora aggregaten, som…
Köp här

Isbn: 9789186203382

Utgivningsår: 20110117

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av: Johnny Munkhammar

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk tillväxt Nationalekonomi Politisk ekonomi
THE GUIDE TO REFORM HOW POLICYMAKERS CAN PURSUE REAL CHANGE, ACHIEVE GREAT RESULTS AND WIN RE-ELECTION Med sin bok vill Johnny Munkhammar visa på framåtskridandets och välståndsskapandets avgörande betydelse för samhället. När ekonomier stagnerar blir sociala problem en ofrånkomlig följd. Ekonomisk framgång kräver…
Köp här

Isbn: 9780255366182

Utgivningsår: 20071112

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Kurt Lundgren

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi Politisk ekonomi
Den politiska situationen i Sverige har förändrats ganska drastiskt de senaste åren. Svenskarna är allt mindre optimistiska inför framtiden. Integrationspolitiken har inte kunnat matcha den generösa flyktingpolitiken. Bristerna i bostadsbyggande och infrastruktur hotar den fortsatta ekonomiska utvecklingen.…
Köp här

Isbn: 9789175042985

Utgivningsår: 20160208

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BC

av: George Soros

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi Politisk ekonomi
Marknadsfundamentalismen är idag ett större hot mot det öppna samhället än någon totalitär ideologi. När marknadskrafterna får full och ohejdad frihet skapar de kaos och kan till sluta leda till det globala kapitalistiska systemets fall. Kan vi inte lägga restriktioner på marknadskrafterna kommer världsekonomin att…
Köp här

Isbn: 9789113007007

Utgivningsår: 19990303

Utgivare: Norstedts

Mediatyp: BB

av: Birgitta Swedenborg, Villy Bergström, Anders Björklund, Lars Calmfors, Thorvaldur Gylfason, Magnus Henrekson, Lars Joung, Sixten Korkman, Assar Lindbeck, Nils Lundgren, Lars Nyberg, Mats Persson, Staffan Viotti

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi Politisk ekonomi
Det här är en festskrift tillägnad Hans Tson Söderström i samband med hans 70-årsdag. Men det är också en bok som riktar sig till en bredare publik. Tolv framstående ekonomer har bidragit med var sitt kapitel på temat svensk ekonomisk politik då, nu och i framtiden. Tillsammans representerar författarna en ansenlig…
Köp här

Isbn: 9789175042886

Utgivningsår: 20150602

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

av: Annika Sundén, Torben M. Andersen, Jesper Roine

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi Politisk ekonomi
Välfärdstjänster som skola, vård och omsorg utgör, tillsammans med socialförsäkringar och bidrag, kärnan i den svenska välfärdsstaten. I takt med att samhället blir rikare och den tekniska utvecklingen fortskrider ökar efterfrågan på välfärdstjänster. Därmed utmanas den framtida finansieringen av välfärdstjänsterna.…
Köp här

Isbn: 9789186949518

Utgivningsår: 20140117

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av: Catrin Andersson, Magnus Erlandsson, Göran Sundström

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi Politisk ekonomi
Under de senaste decennierna har många verksamheter förts över från stat och kommun till företag som agerar på marknader. Men den svenska staten är fortfarande djupt engagerad i marknaderna. Den har utvecklat en särskild marknadspolitik och en fjärdedel av de statliga myndigheterna har som huvuduppgift att organisera…
Köp här

Isbn: 9789147113200

Utgivningsår: 20170328

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Mariana Mazzucato

Kategorier: Capitalism Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomiska system och strukturer Nationalekonomi Politisk ekonomi
Långt före coronapandemin hade kapitalismen kört fast. Det ekonomiska systemet saknar svar på mänsklighetens största utmaningar, som sjukdomar, ojämlikhet och inte minst klimatkrisen. Med inspiration från månlandningsprogrammet manar Mariana Mazzucato oss att uppbåda samma beslutsamhet och experimentlusta på vår tids…
Köp här

Isbn: 9789189155206

Utgivningsår: 20210607

Utgivare: Verbal Förlag

Mediatyp: BB

av: Peter Englund, Bo Becker, Torbjörn Becker, Marieke Bos, Per Wissén

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi Politisk ekonomi
I dagens svenska debatt beskrivs skuldsättningen oftast som ett problem. Men stora skulder kan också ses som tecken på ett väl fungerande finansiellt system. De gör det möjligt för entreprenören utan egen förmögenhet att realisera sina produktiva idéer och för det unga hushållet att köpa sin första bostad. Sparandet…
Köp här

Isbn: 9789186949655

Utgivningsår: 20150115

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av: Lennart Ohlsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi Politisk ekonomi
DENNA SKRIFT PRESENTERAR EN TVÅHORISONTSPOLITIK för svensk venturekapitalmarknad som har potentialen att adressera den bedömda bristen på riskkapital i tidig marknad dels på lång, evig horisont, dels på horisonten fem till tio år. Fem legala hörnstenar har kapaciteten att med full effekt på tio års sikt och…
Köp här

Isbn: 9789163386916

Utgivningsår: 20110428

Utgivare: Books on Demand

Mediatyp: BC

av: Erik Prawitz

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk tillväxt Nationalekonomi Politisk ekonomi
This thesis consists of four self-contained essays exploring the economic and political development of Sweden. Exit, Voice and Political Change: Evidence from Swedish Mass Migration to the United States studies the political effects in sending locations of mass emigration to the United States in the 19th century. Mass…
Köp här

Isbn: 9789176499313

Utgivningsår: 20200923

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Arundhati Roy

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi Politisk ekonomi Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
I Kapitalismen – en spökhistoria undersöker Arundhati Roy den Indiska demokratins mörka sidor – i ett land med 1,2 miljarder invånare, där de hundra rikaste personerna äger tillgångar motsvarande en fjärdedel av landets BNP. Det är ett svidande klarsynt porträtt av ett land hemsökt av vålnader: de hundratusentals…
Köp här

Isbn: 9789187393303

Utgivningsår: 20160330

Utgivare: Celanders förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi Politisk ekonomi
Det bästa för Aktiebolaget Sverige! Bedömer att nyttan av de statliga anslagen för främja export och investeringar skulle öka om Exportrådet får ansvar även den del som Myndigheten för utländska investeringar svarar för, dvs. den verksamhet som bär varumärket Invest Sweden. På sikt bör även turismsatsningen Visit…
Köp här

Isbn: 9789138236185

Utgivningsår: 20110920

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Stefan Carlén, Christer Persson, Daniel Suhonen

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi Politik och statsskick Politisk ekonomi Politiska partier Samhälle och samhällsvetenskap
Reinfeldtkoden. Den ädla konsten att rasera den svenska modellen är en berättelse om alliansens åtta år vid makten. Författarna Stefan Carlén, Christer Persson och Daniel Suhonen granskar vad som ligger bakom moderaternas politiska metod – att säga en sak men göra en annan. Boken är en kartläggning och en analys av ett…
Köp här

Isbn: 9789187669408

Utgivningsår: 20140426

Utgivare: Föreningen Ordfront och Ordfront magasin

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi Politisk ekonomi
Har haft i uppdrag att utreda frågor som rör statsskuldspolitiken samt statspappersmarknadens funktion och betydelse för den finansiella stabiliteten. Uppdraget kan delas in i två delar: den första delen handlar om hur statspappersmarknaden – och därmed statens möjligheter att låna och bedriva…
Köp här

Isbn: 9789138240755

Utgivningsår: 20140225

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Kurt Lundgren

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi Politisk ekonomi
Se verkligheten. Identifiera problemen. Utvärdera, diskutera och reflektera över den förda politiken och dess konsekvenser. Undersök problemen i deras sammanhang och formulera preliminära hypoteser utifrån bästa tillgängliga fakta. För en öppen dialog med medborgarna i viktiga politiska frågor.    Dessa meningar utgör…
Köp här

Isbn: 9789175043845

Utgivningsår: 20220318

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BC

av: Peter Santesson, P J Anders Linder, Eva-Lena Ahlqvist, Andreas Bergh, Mattias Lundbäck, Krister Thelin

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi Politisk ekonomi
Ska politiska förändringsambitioner skruvas ned under ekonomiskt dåliga tider? Det sägs att reformutrymmet är begränsat, som om politisk utveckling måste bestå i att sprätta iväg pengar. Många viktiga politiska förändringar kostar i själva verket ingenting att genomföra. I dåliga tider är reformbehoven större, inte…
Köp här

Isbn: 9789175668536

Utgivningsår: 20120402

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Dan Jönsson

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi Politisk ekonomi Reportage och samlingar av journalistiska texter
I sin nya bok Kontinentaldrift reser författaren och kritikern Dan Jönsson genom ett Europa i sönderfall, i den ekonomiska krisens spår mellan 2012 och 2014. Det som skulle bli så bra: en gemensam valuta, enighet för fred, samtycke bortom nationsgränserna. Och en enande idé: den liberala ekonomin. Men nu spricker…
Köp här

Isbn: 9789187838026

Utgivningsår: 20141023

Utgivare: 10TAL Bok

Mediatyp: BC