Bläddra

Online only : allt du behöver veta för att bli morgondagens journalist

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Förlagsbranschen och bokbranschen, press och journalistik Industrier och branscher Kulturvetenskap och medievetenskap Media-, underhållnings-, informations- och kommunikationsbranschen Medievetenskap Medievetenskap: internet, digitala medier och samhälle Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Skrivande och redigering Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Köp här

Online only : allt du behöver veta för att bli morgondagens journalist

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Förlagsbranschen och bokbranschen, press och journalistik Industrier och branscher Kulturvetenskap och medievetenskap Media-, underhållnings-, informations- och kommunikationsbranschen Medievetenskap Medievetenskap: internet, digitala medier och samhälle Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Skrivande och redigering Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Köp här
Traditionellt sett har journalistik alltid varit en produkt som levererats från journalist till läsare. Så är det inte längre. Numera är det snarare en process och en ständigt pågående dialog. Trots det har webbjournalistiken ändå alltid tagit sitt avstamp i printjournalistiken och levt på dess villkor. Fram tills nu. Boken handlar om den nya medielogiken, där arbetet inte längre tar slut med att artikeln är skriven utan snarare börjar. Den riktar sig både mot den nya generationen digitala journalister som har liten eller ingen relation till en pappersprodukt och till redan aktiva journalister som själva kommer från pappersvärlden. Genom många intervjuer med så väl branschproffs som digitala stjärnor, exempel från både Sverige och utomlands, tips och konkreta råd ger Martin Schori läsaren oumbärlig hjälp på vägen. I boken får man till exempel svar på frågor som: Hur hittar du nyheterna i en helt digital värld? Hur presenterar du dem? Och hur sprider du dem och bygger en publik? Boken tar även upp vilka kunskaper som krävs för att bli en framgångsrik journalist i en helt ny värld och hur du ska göra för att specialisera sig i en tid då alla kan lite om allt. Även större och allt viktigare frågor som etik och källkritik inom media och journalistik avhandlas. Målgruppen är journaliststudenter och arbetande journalister, men också alla som är intresserade av journalistik och medier. Och kanske till och med vår demokrati. Martin Schori är idag nyhetschef på Kit.se och sitter i Publicistklubbens styrelse. Han arbetade tidigare på Aftonbladet och var en av de ansvariga för den uppmärksammade Aftonbladet-rapporten, som fokuserade på tidningens framtid i en allt mer digital värld.