Bläddra

Oöversättlig ordlek

Köp här

Oöversättlig ordlek

Köp här
Tage Nilsson är född 1915. Han har arbetat som förlagsredaktör vid olika förlag. Han har initierat och redigerat Gröna och Gula visboken samt Lyrikboken. Därutöver har han verkat som redaktör vid tidskrifterna Konstvärlden och Konstrevy.