Bläddra

Operativ styrning : en specialupplaga

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: särskilda områden
Köp här

Operativ styrning : en specialupplaga

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: särskilda områden
Köp här


Operativ styrning är en bok sammansatt av kapitel från tre böcker, nämligen Logistik, Produktionsekonomi och Produktionsstyrning i sjukvården. Boken ger, på detta sätt, en tydlig och fokuserad bild av produktionsstyrning i såväl tillverkningsindustri som tjänsteproducerande verksamheter. Utöver detta beskriver den produktions­relaterade förbättringsåtgärder.

Det finns fördelar och nackdelar med specialupplagor. Fördelarna är främst specialisering och minskad redundans. Nackdelarna ligger i att något av helheten går förlorat, det finns trots allt en tanke med allt som ingår i de underliggande böckerna. Läsare som vill veta mer om respektive område och därmed få en ökad känsla för helheten kan med fördel läsa mer i de tre böcker som utgör grunden för denna bok:

Logistik av Jonsson & Mattsson: ”Denna grundläggande lärobok tar ett helhetsgrepp på ämnesområdet logistik. Den förklarar logistikens spelregler och hur effektiva och miljövänliga material­flöden i försörjningskedjor påverkar företagets konkurrenskraft. … Bokens innehåll kan direkt överföras i praktisk tillämpning.”

Produktionsekonomi av Olhager: ”… produktionsekonomi behandlar hushållning med ett industriföretags resurser. Den här boken ger en grundlig genomgång av både principer och metoder med både teoretiska och praktiska perspektiv.”

Produktionsstyrning i sjukvården av Rosenbäck: ”… (boken) visar hur en nivåvis produktionsstyrning genom strukturerad planering kan skapa en stabilare och mer förutsägbar verksamhet. Boken använder teorier inom produktionslogistiken och visar hur dessa kan användas i sjukvården.”