Bläddra

Öppen innovation i en nätverksbaserad ekonomi – Fallet AstraZenecas BioVentureHub

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management

Öppen innovation i en nätverksbaserad ekonomi – Fallet AstraZenecas BioVentureHub

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Köp här
I en snabbt föränderlig miljö behöver företag och hela industrier etablera nya sätt att dela med sig av och få tillgång till kvalificerad kunskap och expertis. Begrepp som öppen innovation har introducerats för att understödja innovationssamarbeten. I den här boken presenteras en longitudinell studie av AstraZenecas BioVentureHub, ett initiativ med syfte att stödja svenska life science-bolag som behöver tillgång till kvalificerad kompetens inom bland annat kliniska prövningar, regulatoriska regelverk och kommersialisering. Studien pekar på värdet av industribaserade initiativ där stora etablerade företag kan möta innovativa tillväxtföretag, riskkapitalinvesterare och statliga finansiärer för samarbete och gemensam innovationskraft. Samtidigt visar studien vikten av att hantera legala och formella frågor på ett professionellt sätt. Att skapa nya innovationsplattformar kräver därmed såväl entreprenörskap och visionärt tänkande som praktisk lednings- och administrationsförmåga.