Bläddra

Ordens värld : svenska ord – struktur och inlärning

Kategorier: Språk och lingvistik Språkinlärning: grammatik, ordförråd och uttal Språkinlärning: material och kursböcker Språkundervisning och språkinlärning
Köp här

Ordens värld : svenska ord – struktur och inlärning

Kategorier: Språk och lingvistik Språkinlärning: grammatik, ordförråd och uttal Språkinlärning: material och kursböcker Språkundervisning och språkinlärning
Köp här
Det är viktigt för alla människor att ha tillgång till ett stort och varierat ordförråd eftersom det utgör en så viktig del av den språkliga och sociala kompetensen. Men hur ska man gå till väga för att bygga upp ett rikt ordförråd?

En förutsättning är att både lärare och inlärare har grundläggande teoretisk kunskap om svenska ords innehåll och uppbyggnad. Därmed ökar medvetenheten om vilka svårigheter som kan vara förknippade med ordinlärning. Men teorin måste också kunnas omsättas i praktiken. I boken varvas därför de teoretiska avsnitten med praktiska övningsuppgift vilka fördjupar förståelsen och dessutom kan tjäna som inspirationskälla för den egna undervisningen.

"Ordens värld" är framför allt avsedd att användas på högskolans grundkurser i svenska som andraspråk och i lärarutbildningen, men även på grundkurser i svenska språket. Boken kan också vara till stor nytta för studenter med annat modersmål på avancerade kurser i svenska som andraspråk/främmande språk liksom för alla andra som är intresserade av ordförråd och ordinlärning.

Ingegerd Enström är universitetslektor vid Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet med mångårig erfarenhet av undervisning i svenska som andraspråk såväl på kurser för studenter med annat modersmål som på grundkurser i svenska som andraspråk för lärare och blivande lärare. Hon har även bedrivit forskning om ordförråd och ordinlärning.

Övningar och facit ingår.