Bläddra

Ordkunskap A Verb

Kategorier: Språk och lingvistik

Ordkunskap A Verb

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

Ordkunskap är en serie med arbetsböcker för elever från och med årskurs 5 men bokens illustrationer, layout och kreativa skrivuppgifter är utformade för att tilltala även lite äldre elever som behöver repetition. Idén med övningarna är att eleverna ska förstå ord och nyansskillnader mellan synonyma eller nära synonyma ord, för att sedan använda dem rätt i sina egna texter.

Ordkunskap inriktar sig på verb, adjektiv och substantiv som är utvalda för att öka elevernas förmåga att skriva omväxlande, intressanta och levande berättelser. Alternativval och lucktexter bekantar dem först med orden. Sedan ger kreativa äventyrsinriktade skrivuppgifter dem möjlighet att verkligen göra orden till sina egna.

Ordkunskap A – Verb innehåller fem kapitel med verb som eleverna har hjälp av att kunna när de skriver egna äventyr i vilka deras hjältar ska röra sig, se sig om, lyssna och se vad som händer runt dem, utan att eleverna upprepar verb om och om igen. Boken har följande fem kapitel:

  • Ljud
  • Se
  • Mänskliga ljud
  • Blandade ljud

Sist i boken finns en ordlista med förklaringar till de ord som eleverna möter i övningarna. Dessa förklaringar hjälper eleverna att på djupet förstå nyansskillnaderna mellan nästan synonyma ord.