Bläddra

Organisation av arbetsmarknads- och bostadsintegration

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Social Integration & assimilation Sociala och etiska frågor
Köp här

Organisation av arbetsmarknads- och bostadsintegration

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Social Integration & assimilation Sociala och etiska frågor
Köp här

Hur har invandrings- och integrationspolitiken sett ut och hur har den påverkat nyanländas situation på bostadsoch arbetsmarknaden? Har bostadens placering betydelse för utrikes föddas chanser att få jobb? Och på vilket sätt påverkas integrationsprocesserna av organisationer, med sina praktiker, och migranterna själva?

Organisation av arbetsmarknads- och bostadsintegration är en översikt över tidigare forskning om organisation av invandring och integration, utrikes föddas och särskilt nyanländas boende och arbete. Författarna, som representerar tre discipliner, menar att dessa samhällssfärer måste sättas i relation till varandra och att lyckad integration kräver kontinuerlig samverkan mellan staten, kommunerna, näringslivet och individerna.

Emma Holmqvist är fil.dr och forskare i kulturgeografi vid Uppsala universitet, Vedran Omanovic är ek.dr och universitetslektor i företagsekonomi vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och Susanne Urban är universitetslektor och docent i sociologi vid Uppsala universitet. Rapporten är en del av SNS forskningsprojekt »Lärdomar om integration«.