Bläddra

Organisationer

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Köp här

Organisationer

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Köp här
Världen är full av organisationer. Och de blir bara fler och fler.Det är svårt att inte vara medlem av någon organisation. De flestaär medlemmar i flera organisationer samtidigt. Hur många det blir beror på hur man räknar.För vad är egentligen en organisation? Hur ser organisationer ut inuti? Vem bestämmer i organisationer? Hur anpassar sig organisationer till motstridiga krav? Hur går det till när organisationer lär sig? Varför blir det fler organisationer? Det är några av de viktiga frågor som behandlas i den här boken. Boken skiljer sig från andra läroböcker genom att den innehåller artiklar i original. Dessa artiklar tillhör de ”klassiker” som organisationsforskare ofta hänvisar till. Läsarna får tillfälle att själva sätta sig in i hur inflytelserika forskare har resonerat. I nyskrivna kapitel diskuteras organisationer från andra utgångspunkter än dem som återfinns i artiklarna. Resonemangen åskådliggörs med exempel från organisationslitteraturen, skönlitteraturen och verkligheten. I dessa kapitel förklaras och förtydligas också innehållet i de engelskspråkiga artiklarna. Det blir uppenbart att organisationer kan beskrivas på många sätt. Organisationer är förbryllande, men fascinerande företeelser.