Bläddra

Organisk-kemisk nomenklatur : en introduktion till det kemiska språket

Kategorier: Kemi Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap Naturvetenskaplig nomenklatur och klassificering Organisk kemi
Köp här

Organisk-kemisk nomenklatur : en introduktion till det kemiska språket

Kategorier: Kemi Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap Naturvetenskaplig nomenklatur och klassificering Organisk kemi
Köp här
Författaren till boken Organisk-kemisk nomenklatur - En introduktion till det kemiska språket vänder sig i sin framställning främst till alla studerande och yrkesverksamma som behöver en handbok i grundläggande organisk-kemisk nomenklatur. Det genomgående temat i boken är IUPAC:s substitutiva nomenklatur, men även mer speciella områden, t.ex. ringsystem och isotopiskt modifierade föreningar, behandlas. Organisk-kemisk nomenklatur är främst avsedd som vägledning vid översättning av kemiska namn till strukturformler, men behandlar också några typexempel på namnkonstruktion. Många exempel på ringnomenklatur har hämtats från läkemedelsområdet, och behandlingen av aminosyrenomenklatur är mer utförlig än tidigare. Uno Svensson var fram till sin pensionering år 2011 universitetslektor i organisk kemi vid Farmaceutiska Fakulteten, Uppsala Universitet.