Bläddra

Oriktiga inskrivningar av servitut och nyttjanderätter i fastighetsregistret : några åtgärder för att komma till rätta med problemet DS 2010:43

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Oriktiga inskrivningar av servitut och nyttjanderätter i fastighetsregistret : några åtgärder för att komma till rätta med problemet DS 2010:43

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här
Upprensning i fastighetsregistret

Föreslår åtgärder för att rensa oriktiga inskrivningar ur fastighetsregistret, främst genom att rättighetshavare och fastighetsägare uppmanas att begära dödning av dessa inskrivningar.
Föreslår även att lantmäterimyndigheterna i ökad grad ska kunna använda sig av ett förfarande med »bortintygande» av inskrivningar i fastighetsregistret. Detta ska kunna ske när myndigheten bedömer att rättigheten helt har upphört.
Slutligen föreslås bl.a. en begränsad s.k. preklusionslag (krav på förnyelse). Denna ska endast omfatta inskrivningar som beviljats före den 1 juli 1968. Före denna tidpunkt förekom inte något bortintygande vilket medfört att många oriktiga inskrivningar finns kvar från denna tid.