Bläddra

Orka jobba till 65? : intervjuer med undersköterskor om hälsan, arbetsförmågan, jobbet och livet

Kategorier: Folkhälsa och personlig hälsa Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Samhällsmedicin och preventiv medicin

Orka jobba till 65? : intervjuer med undersköterskor om hälsan, arbetsförmågan, jobbet och livet

Kategorier: Folkhälsa och personlig hälsa Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Samhällsmedicin och preventiv medicin
Köp här

Många undersköterskor inom äldreomsorgen slutar långt före pensionen. Hur skapar man förutsättningar för att fler ska orka jobba till 65?

Orka jobba till 65? - 41 råd till undersköterskor och deras chefer om vägen till ett bra arbetsliv är viktig läsning såväl för undersköterskor och chefer inom äldreomsorgen som för personaladministratörer, politiker och fackligt aktiva.

Genom intervjuer med 20 yrkesverksamma undersköterskor mellan 50 och 65 år ger boken en nyanserad men tydlig bild av vad som gynnar hälsa och arbetsförmåga för personalen inom äldreomsorgen. Intervjuerna bygger på ett salutogent synsätt och riktar fokus mot styrkor, resurser och faktorer som bidrar till god hälsa och välbefinnande.

Orka jobba till 65? mynnar ut i 41 råd till undersköterskor och deras chefer om hur man kan skapa ett hållbart arbetsliv så att fler orkar stanna i yrket och skapa en ännu bättre omsorg.

Hélène Sandmark är med. dr i yrkesmedicin och docent i folkhälsovetenskap och leder ett forskningsprogram om kvinnors hälsa i arbetslivet. Forskningen omfattar både hälsofrämjande forskning och riskfaktorforskning med inriktning på sjukskrivning och arbetsförmåga.