Bläddra

Ortopedi : patofysiologi, sjukdomar och trauma hos barn och vuxna

Kategorier: Biomedicinsk teknik Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Ortopedi

Ortopedi : patofysiologi, sjukdomar och trauma hos barn och vuxna

Kategorier: Biomedicinsk teknik Medicin och omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Ortopedi
Köp här

Ortopedi – patofysiologi, sjukdomar och trauma hos barn och vuxna är en omfattande grundbok i ortopedi som ger en god och aktuell introduktion till detta föränderliga fält.

Boken är uppdelad i tre delar. Del ett behandlar historik, epidemiologi, allmän muskuloskeletal biologi, klinisk undersökning och diagnostik samt generella problem, frågeställningar och sjukdomar inom ortopedin. Del två tar upp kroppsregion för kroppsregion – bakgrund, symptom, diagnostik, behandling samt prognos för ortopediska sjukdomar och trauman hos vuxna. I del tre upprepas denna struktur, men nu riktat mot barnaårens ortopediska sjukdomar och trauman. Samtliga delar har rikligt med medicinska illustrationer som kompletterar texterna.

Ortopedi – patofysiologi, sjukdomar och trauma hos barn och vuxna är främst avsedd för läkarstudenter, läkare under vidareutbildning samt läkare inom de specialiteter som handlägger ortopediska sjukdomar och skador. Boken kan med fördel även användas av annan vårdpersonal som är engagerad i utredning och behandling av ortopediska sjukdomar och trauman.