Bläddra

Osteoporos och frakturrisk : en praktisk handbok

Kategorier: Kirurgi Medicin och omvårdnad Ortopedi och frakturer
Köp här

Osteoporos och frakturrisk : en praktisk handbok

Kategorier: Kirurgi Medicin och omvårdnad Ortopedi och frakturer
Köp här
Osteoporos och frakturrisk börjar alltmer erkännas som ett prioriterat område inom sjukvården och högre krav ställs på att fler behärskar osteoporosutredning och behandling med olika läkemedel. Under de senaste åren har det tillkommit nya kliniska riktlinjer och behandlings­rekommendationerna har förändrats, tack vare nya studier och bättre läkemedel, vilket ställer ytterligare krav på fortsatta utbildningsinsatser inom området.

Boken är tänkt att ge en bred kunskapsbas inom osteoporos och frakturrisk med fokus på osteoporosutredningen, diagnostik, läkemedelsval, uppföljningstid samt hur man kan förhålla sig till vanliga och ovanliga läkemedelsbiverkningar. Författarna berör även de vanligaste formerna av sekundär osteoporos och mer ovanliga benmetabola sjukdomar. Varvat med en stor mängd handfasta råd presenteras även typfall och förslag till riktlinjer för parenteral läkemedelsbehandling.

Osteoporos och frakturrisk – en praktisk handbok vänder sig till blivande och yrkesverksamma specialister i allmänmedicin, geriatrik, ortopedi samt internmedicinska specialiteter såsom endokrinologi och reumatologi. Boken kan med fördel även användas av AT-läkare, läkarstudenter och sjuksköterskor samt frakturkedjekoordinatorer.