Bläddra

Ostindiska kompaniet : några studier

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Sjöfartshistoria

Ostindiska kompaniet : några studier

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Sjöfartshistoria
Köp här
Den 14 juni 1731 utfärdades de första privilegierna för Ostindiska kompaniet, som därmed fick ensamrätt på all handel öster om Godahoppsudden. Göteborg utsågs till kompaniets hemmahamn, där också auktionerna på de hemförda exotiska varorna skulle gå av stapeln. Kompaniet kom sammantaget att utsända 132 expeditioner till Kina och Indien fram till 1806. Formellt upplöstes bolaget 1813 och handeln på Ostindien blev fri för var och en.
Ännu idag finns ett betydande intresse kring kompaniet och de äventyrliga resorna till andra sidan av jordklotet. Denna för svenska förhållanden nyskapande fjärrhandel genererade stora vinster till kompaniets intressenter, men var samtidigt ett riskfyllt företag för de ombordvarande. Dödligheten per resa kan uppskattas till mer än var tionde besättningsman.
Det finns naturligtvis många möjliga infallsvinklar på kompaniets historia. Denna skrift presenterar ett omfattande siffermaterial om kompaniets ekonomiska betydelse, lönerna och andra ersättningar ombord, grunddata om de ostindiska sjömännen samt en kalkyl över intäkter och utgifter under en ostindisk resa. Förhoppningsvis kan detta material fördjupa kunskapen om kompaniet och dess betydelse för det svenska samhället på 1700-talet.

Per Forsberg är en av författarna till den 2014 utgivna boken "Ostindiefararen Götheborg 1738-45 : resorna för Ostindiska kompaniet, besättningarna, haveriet". Per Forsberg har under många år varit yrkesverksam på Landsarkivet i Göteborg.