Bläddra

Osynligt ledarskap

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation
Köp här

Osynligt ledarskap

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation
Köp här
En handledning för de som arbetar med barn och unga Hur kan man arbeta med grupputveckling i skolan och få eleverna att bli effektiva team? Hur kan man få eleverna att trivas och vilja göra sitt bästa. Hur kan jag som lärare och ledare stödja mina klasser på bästa sätt i deras grupputveckling och när det uppstår konflikter? Detta är några av de frågor som diskuteras i denna bok. Boken är en praktisk handledning som bygger på författarens erfarenheter av att arbeta med klasser i skolan och föreningslivet. Boken är skriven enkelt och rakt på sak. Den har flera praktiska exempel som skildrar flera olika klassklimat och deras väg till att bli effektiva team med hög måluppfyllelse både gällande värde-grund och kunskapsutveckling. Boken beskriver flera olika metoder och verktyg som krävs för att lyckas att stödja eleverna på bästa sätt i att bli mer högpresterande klasser. Hur man kan hantera konflikter med «besvärliga» elever. Hur man får eleverna att vara kreativa, och vilken ledarstil man bör ha som lärare i de olika grupputvecklingsfaser som kan råda i ens klasser.