Bläddra

Övergrepp : hopp och läkedom för de utsatta

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor Våld i hemmet Våld i samhället
Köp här

Övergrepp : hopp och läkedom för de utsatta

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor Våld i hemmet Våld i samhället
Köp här
Om du varit utsatt för övergrepp kränkningar eller trakasserier är "Övergrepp - hopp och läkedom för de utsatta" en bok som kan hjälpa dig förstå dina egna beteendemönster och förklara hur övergreppen påverkar relationer med andra människor och med Gud. De praktiska steg mot själslig och andlig frihet som skissas, visar en väg mot helande och läkedom, och vill ge dig det hopp du behöver för att komma över hindren i ditt liv.
Författarna vill visa dig att genom Jesus Kristus finns verkligt helande och upprättelse. Det är inte hopplöst!
Boken ger också insikter och förståelse till dem som är engagerade i själavård och söker förmedla nåd och kärlek till sårade, nedbrutna och förtvivlade människor.