Bläddra

Överlämnande av allmänna handlingar för förvaring. Ds 2014:34

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Överlämnande av allmänna handlingar för förvaring. Ds 2014:34

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här
Föreslår bl.a. att det innan ett beslut om överlämnande fattas ska klargras att informationen i handlingarna som begärs överlämnade inte kan överföras på något annat sätt, t.ex. genom att handlingarna kopieras. Det föreslås också att det ska finnas en arkivbeskrivning och arkivförteckning för de handlingar som ska överlämnas. Dessutom föreslås att beslut om överlämnande och förvaring föregås av en ansökan, och att det ska bli möjligt att fatta beslut om en längsta förvaringstid.

Genom förslaget utökas även arkivmyndigheternas möjligheter till tillsyn, bl.a. föreslås att enskilda organ årligen ska rapportera sin planering och kontroll av förvaringen till en arkivmyndighet. Det föreslås också att tillsynsverksamheten ska kunna finansieras genom avgifter.