Bläddra

Överskottsinformation vid direktåtkomst. SOU 2012:90 : Delbetänkande från Informationshanteringsutredningen

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Informationsfrihet Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Överskottsinformation vid direktåtkomst. SOU 2012:90 : Delbetänkande från Informationshanteringsutredningen

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Informationsfrihet Juridik Särskilda rättsområden
Köp här
HAR UTGÅTT, GÅR INTE ATT KÖPA.

Avvaktande hållning i registerlagsfrågan

Föreslår i nuläget ingen grundlagsändring när det gäller frågan om undantag från bestämmelserna om allmän handling när det gäller direktåtkomst av överskottsinformation vid överföring av elektroniska uppgifter mellan myndigheter. Däremot föreslås att begreppet allmän handling och eventuella behov av grundlagsändringar ses över i ett vidare sammanhang.
Vidare föreslås en ändring i offentlighets- och sekretesslagen (OSL) som innebär att värdmyndighetens sekretessregler ska ha företräde framför mottagarmyndighetens enligt huvudregeln i 7 kap. 3 § OSL.