Bläddra

Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen. Del 1. SOU 2018:88 : Betänkande från LSS-utredningen (S 2016:03)

Kategorier: Juridik Juridik och funktionshinder Särskilda rättsområden Socialrätt
Köp här

Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen. Del 1. SOU 2018:88 : Betänkande från LSS-utredningen (S 2016:03)

Kategorier: Juridik Juridik och funktionshinder Särskilda rättsområden Socialrätt
Köp här
FÖR DEN SEPARATA DEL 2, se längre ned.


Utredningen har utrett LSS och assistansersättningen. Den har haft två huvudsyften:
 • statens kostnader för personlig assistans får inte blir högre än de är i dag.
 • insatserna inom LSS ska bli bättre anpassade för dem som behöver insatserna.

Utredningen föreslår tre nya LSS-insatser:
   
 • personlig service och boendestöd 
 • personligt stöd till barn  
 • förebyggande pedagogiskt stöd

 Vidare föreslås bland annat också:
 • att staten ska ha hela ansvaret för insatsen personlig assistans
 • att personlig assistans ersätts med andra insatser för barn under 16 år
 • att ledsagarservice ska bli en del av insatsen personlig service och boendestöd
 • att samma tre grupper som ingår i LSS så kallade personkrets ska finnas kvar

Särskild utredare: Gunilla Malmborg