Bläddra

Övningar i skatterätt : hur skattelagstiftningen tillämpas i praktiken : exempel och lösningar 2012 års taxering

Köp här

Övningar i skatterätt : hur skattelagstiftningen tillämpas i praktiken : exempel och lösningar 2012 års taxering

Köp här
Övningar i skatterätt innehåller ett hundratal blandade övningar och ger en inblick i hur det svenska skattesystemet tillämpas i praktiken. Övningarna behandlar både individ- och företagsbeskattning. I boken behandlas främst inkomstskatt och i mindre mån även sociala avgifter. Flertalet övningsexempel är utförligt kommenterade. Ett fåtal övningar lämnas dock utan lösningsförslag i syfte att utgöra underlag för t.ex. egenkontroll eller seminarieuppgifter. Den artonde upplagan av denna övningsbok behandlar skattereglerna så som de tillämpas vid 2012 års taxering. Övningar i skatterätt är ett uppskattat kursmaterial vid kurser i skatterätt samt kan med fördel även användas av alla som önskar bilda sig en uppfattning, eller uppdatera sina kunskaper, om hur hela eller delar av skattesystemet tillämpas i praktiken. Detta gör att boken är lämplig som kurslitteratur vid kurser i skatterätt oavsett om de anordnas vid universitet och högskola eller vid annan form av utbildning eller kursverksamhet. Övningar i skatterätt lämpar sig även väl för all annan uppdatering och självstudier av hur skatterätt tillämpas i praktiken och utgör därför ett värdefullt komplement till lagtext vid all tillämpning av skattelagstiftningen. Denna artonde upplaga författas av Lena Hiort af Ornäs och Eleonor Kristoffersson.