Bläddra

På spaning efter en yrkesroll

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Socialt arbete Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Köp här

På spaning efter en yrkesroll

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Socialt arbete Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Köp här
Hur kan man göra sitt arbete synligt? Hur beskriver man resultatet av sitt arbete? Den här boken vänder sig till alla som arbetar med människor – från socialarbetare, socionomer och psykologer till lärare och personal inom vården. Det är yrken där det ibland kan vara svårt att se resultatet av sitt arbete. En av orsakerna till att de här yrkesgrupperna sliter ut sig är att de inte riktigt vet när de har gjort ett tillräckligt bra arbete. Det är i det här sammanhanget som yrkesrollen kommer in i bilden. Den kan vara en hjälp till att tydliggöra uppdraget och göra det mer rimligt och avgränsat. Gunnar Sandström har ett långt yrkesliv som socionom bakom sig. I den här boken går han på spaning efter sin yrkesroll. Vad är en yrkesroll, hur formar vi den? Hur påverkas den av vår personlighet? Hur kan yrkesrollen utvecklas av bra ledarskap, och vilken roll spelar medarbetarsamtal och handledning? Hur hittar man en balans mellan stabilitet och förändring i yrkesrollen? Spaningen mynnar ut i en praktisk vägledning till att skapa en bild av sitt arbete och beskriva sin yrkesroll.