Bläddra

På spaning efter etik : etisk kompetens och ansvarstagande för ledning och styrning av hälso- och sjukvården

Kategorier: Den medicinska professionen Hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvård: administration och ledning Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Medicinsk etik och yrkesetik
Köp här

På spaning efter etik : etisk kompetens och ansvarstagande för ledning och styrning av hälso- och sjukvården

Kategorier: Den medicinska professionen Hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvård: administration och ledning Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Medicinsk etik och yrkesetik
Köp här