Bläddra

På tal om böcker : om bokprat och boksamtal i skola och bibliotek

Kategorier: Biblioteks- och informationsservice Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Köp här

På tal om böcker : om bokprat och boksamtal i skola och bibliotek

Kategorier: Biblioteks- och informationsservice Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Köp här
Att förmedla läsupplevelser till barn och vuxna är en av bibliotekariens viktigaste uppgifter, liksom det är lärarens att gör goda läsare av barn och ungdomar.

Och det i särklass effektivaste – och roligaste – sättet att göra det på är att bokprata.

I På tal om böcker skriver en lång rad rutinerade och kvalificerade bokpratare om hur man kan gå till väga, här ges massor av råd och tips och formuleras många intressanta tankar kring bokprat. Boken innehåller ett femtontal artiklar som kickar igång bokprat både för vuxna och barn och ger erfarna bokpratare en nytändning och nybörjaren starthjälp. Omslagsbild av Marie "Myran" Söderman.