Bläddra

Palliativ vård vid demens

Kategorier: Alzheimer, demens Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Neurologi och klinisk neurofysiologi Palliativ medicin
Utgått

Palliativ vård vid demens

Kategorier: Alzheimer, demens Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Neurologi och klinisk neurofysiologi Palliativ medicin
Utgått

Palliativ vård vid demens

Demens är ett obotligt, fortskridande sjukdomstillstånd som förr eller senare leder till döden. Genom ökad kunskap och rätt verktyg hos personalen kan både den som är sjuk och närstående få uppleva bästa möjliga livskvalitet och en värdig tid i livets slutskede. Ytterst handlar det om att teamet samarbetar strukturerat för att skapa förutsättningar för god palliativ vård.

Den här boken utgår från förhållningssättet i palliativ vård vid demens som kan sammanfattas med tre ord. Hjärna för den kunskap som behöver finnas, hjärta för omsorgen och händer för den livsnödvändiga närhet som skapar trygghet, livskvalitet och ro inombords. Boken är förankrad i forskningen och baseras på nationella och europeiska riktlinjer. Varje temakapitel innehåller fallbeskrivningar och frågor för reflektion enskilt eller i grupp.

Målgruppen är sjuksköterskor, läkare och personal som arbetar med personer med demens. Boken kan också användas inom grund- och fördjupningsutbildningar.

Om författarna

Johan Sundelöf, med.dr och specialist i geriatrik, har gått Nordiska specialistkursen och är diplomerad i palliativ medicin. Han är programchef på Betaniastiftelsen.

Petra Tegman är leg. sjuksköterska, distriktssköterska och specialistsjuksköterska i palliativ vård och demensvård. Hon var tidigare ägare och verksamhetschef på det särskilda boendet Lovisagården.