Bläddra

Pandemier och epidemier : från kolera till covid-19 i ett tvärvetenskapligt perspektiv

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Epidemiologi och medicinsk statistik Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Medicinsk mikrobiologi och virologi Patologi Samhällsmedicin och preventiv medicin
Köp här

Pandemier och epidemier : från kolera till covid-19 i ett tvärvetenskapligt perspektiv

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Epidemiologi och medicinsk statistik Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Medicinsk mikrobiologi och virologi Patologi Samhällsmedicin och preventiv medicin
Köp här
Pandemier och epidemier tar ett nytt grepp om ämnet infektionsepidemiologi. Den förhärskande synen använder ett biomedicinskt perspektiv och ser området som en medicinsk och mikrobiologisk disciplin. I den här boken hävdar författaren i stället att infektionsepidemiologin lika mycket är ett samhällsvetenskapligt och ekologiskt forskningsområde. Särskilt pandemier kräver en bred tvärvetenskaplig ansats för att förstås. Inte bara virus eller bakterier, utan även ekologisk och fysisk miljö, samhällsomvandlingar och människors uppfattningar och handlingar påverkar hur pandemier och epidemier uppstår och försvinner. Kunskap om dessa områden är en förutsättning för att förstå ämnet.

Genom att följa tre historiska pandemier och den pågående coronapandemin illustreras bakgrunden, de komplexa orsakssambanden och människors olika tolkningar av händelserna. Utifrån dessa historier tar Pandemier och epidemier ett steg ut i världen för att skapa ett sammanhang av fattigdom, ojämlikhet, miljöförstöring och klimatförändringar. Pandemier är inte naturkatastrofer, de är en del av antropocen - den era där mänskliga handlingar utgör den främsta drivkraften som omformar planeten.

Boken vänder sig främst till studenter inom områdena medicin, epidemiologi och folkhälsovetenskap, medicinsk sociologi och medicinsk humaniora, men lämpar sig även för beslutsfattare inom folkhälsoområdet och en intresserad allmänhet.