Bläddra

Patientlagen : en kommentar

Kategorier: Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt
Köp här

Patientlagen : en kommentar

Kategorier: Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt
Köp här

Lagstiftningen på hälso- och sjukvårdens område är omfattande, svåröverskådlig och inte alltid så lätt att sätta sig in i. De grundläggande och generella bestämmelser, som har särskild betydelse för patientens ställning och inflytande i vården, har därför samlats i patientlagen.

Boken riktar sig till alla som är verksamma i hälso- och sjukvården eller som har intresse för vårdfrågor. Den kan också användas i olika vårdutbildningar.