Bläddra

Patientrörlighet inom EES – kompletterande förslag för tandvården. Ds 2015:52

Kategorier: Juridik
Köp här

Patientrörlighet inom EES – kompletterande förslag för tandvården. Ds 2015:52

Kategorier: Juridik
Köp här
HAR UTGÅTT - KAN INTE KÖPAS.

Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/24/EU om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård (patientrörlighetsdirektivet) omfattas såväl hälso- och sjukvård som tandvård av direktivets bestämmelser och i denna Departementsskrivelse (Ds) finns nu kompletterande förslag till ändring i tandvårdslagen (1985:125). Skälen till den nu föreslagna ändringarna rörande tandvård är detsamma som för de ändringar som föreslogs i Ds 2015:18 (se nedan), det vill säga skälet är den kritik som Europeiska komissionen har riktat mot Sverige.

Kompletterar Ds 2015:18, Patientrörlighet inom EES - vissa kompletterande förslag (se Relaterade produkter, till höger).