Bläddra

Patientsäkerhetslagen : en kommentar

Kategorier: Den medicinska professionen Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Patientsäkerhet Särskilda rättsområden Socialrätt
Köp här

Patientsäkerhetslagen : en kommentar

Kategorier: Den medicinska professionen Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Patientsäkerhet Särskilda rättsområden Socialrätt
Köp här

Hälso- och sjukvård ska bedrivas så att kravet på god vård uppfylls. En god vård förutsätter bl.a. att vårdgivaren tillsammans med personalen strävar efter att förebygga vårdskador för att uppnå en hög patientsäkerhet. De grundläggande bestämmelserna om patientsäkerhet finns i patientsäkerhetslagen (2010:659), som trädde i kraft den 1 januari 2011. Sedan dess har lagen fått ett delvis annat innehåll genom att nya paragrafer har tillkommit och andra ändrats eller upphävts.

I Patientsäkerhetslagen – en kommentar beskrivs och kommenteras bakgrunden och motiven till de nu gällande bestämmelserna i patientsäkerhetslagen.

Ett stort antal rättsfall från främst Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen redovisas för att belysa viktiga rättsfrågor och tillämpningen av lagen.

Boken riktar sig till alla som kommer i kontakt med patientsäkerhetsfrågor i hälso- och sjukvården, t.ex. läkare, sjuksköterskor och jurister, liksom till utbildningar för sådana yrken.